Arvsfördelning mellan efterlevande make, gemensamt barn och särkullbarn

2016-02-15 i Arvsordning
FRÅGA
Min hustru gick bort 2013.Hon hade 4 st barn i tidigare äktenskap. Vi har ett barn gemensamt. Huset vi har skrev jag över på henne för några år sedan. Lånena på huset stod vi gemensamt för,dock betalade jag lånen hela tiden. Hur fördelas arvet efter min fru. Min del,vårt barn, hennes barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om arvsfördelning finner du i ärvdabalken (ÄB). Din frus barn och ert gemensamma barn är enligt 2 kapitlet 1 § ÄB bröstarvingar och har därmed arvsrätt. Enligt samma bestämmelse ska arvet fördelas lika mellan alla barn, detta betyder att vardera barn har rätt till 1/5 av din frus kvarlåtenskap.

Eftersom ni var gifta ska arvet fördelas enligt 3 kapitlet ÄB. Enligt 3 kapitlet 1 § ÄB kommer du att få kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att du kan fritt förfoga över egendomen men att du inte har rätt att testamentera bort den. Ett undantag från rätten att få hela kvarlåtenskapen är att särkullbarn enligt 3 kapitlet 1 § ÄB har rätt att få ut sitt arv direkt. Detta innebär att din frus fyra barn kommer att kunna få ut sitt arv direkt och att du endast kommer få ert gemensamma barns arv med fri förfoganderätt. Ert gemensamma barn kommer vid din framtida bortgång att erhålla arvet från sin mamma.

Värt att nämna är att din frus barn kan välja att avstå sina arv till förmån för dig och sedan tillsammans med ert gemensamma barn bli efterarvingar, se närmare 3:9 ÄB.

Dessutom ska det innan ett arvsskiftet ske en bodelning av ert giftorättsgods enligt äktenskapsbalkens bestämmelser, se 9 kapitlet äktenskapsbalken.

Sammanfattningsvis kommer arvet efter din fru att fördelas lika mellan hennes fem barn. Vardera barn kommer att få 1/5 av arvet. Du kommer få ert gemsamma barns arv med fri förfoganderätt och ert gemensamma barn kommer då att ha rätt till efterarv. Resterande fyra barn kommer kunna få ut sina arv direkt.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1471)
2020-09-22 Kan ett särkullbarns moder ärva från särkullbarnets fader?
2020-09-17 Ärver syskonen eller barnbarnen?
2020-09-17 Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?
2020-09-16 Vem ärver om testamente saknas?

Alla besvarade frågor (84239)