Arvsfördelning mellan bröstarvingar

2016-03-27 i Arvsordning
FRÅGA
Vi var 6 syskon, samma mor olika fäder. Moder omgift med man som adopterar 3 barn. Moder avlider och mannen ärver med fri förfoganderätt. Ingen av oss barn tar ut morsarvet. Vår syster i första kullen, 3 barn som ej är adopterade av mannen, avlider. Ca 2 år senare avlider mannen.Fråga; Hur fördelas morsarvet på kvarvarande helsyskon och halvsyskon eftersom ett helsyskon till första kullen avlidit tidigare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det fall att testamente inte har upprättats finner du bestämmelser om arvsrätten i ärvdabalken (ÄB). Enligt bestämmelserna i 2 kapitlet 1 § ÄB är det arvlåtarens barn, s.k. bröstarvingar, som ärver lika delar. Om en bröstarvinge har avlidit men hade egna barn ärver dessa den avlidne bröstarvingens del enligt den s.k. istadarätten.

I ditt fall skulle alla sex syskon i första hand dela på arvet efter er mor med en sjättedel var. Men då ett syskon har avlidit ärver, om syskonet har egna barn, dennes barn syskonets del. I de fall att syskonet saknar barn fördelas arvet istället lika mellan de fem kvarvarande bröstarvingarna. Helsyskon och halvsyskonen får dessutom lika stor del av morsarvet då alla är din mors bröstarvingar.

Hoppas svaret var till någon hjälp!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1550)
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror
2021-01-14 Vem är en "aster"?

Alla besvarade frågor (88254)