Arvsfördelning / Kan syskonbarnbarn ärva?

2017-02-06 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har en farbror utan barn som avled före jul. Han hade många syskon varav en fortfarande är i livet. Vi 18 syskonbarn blir ju dödsbodelägare för våra föräldrar, men vi har 2 kusiner som avlidit, träder deras barn i stället?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hur arvsrätten fördelas regleras i 2 kap 1-4 §§ Ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap 2 § ÄB så ärver den avlidnes föräldrar då den avlidne inte hade några bröstarvingar. Är det så att båda föräldrarna också är avlidna så ärver den avlidnes syskon all egendom. Om ett syskon avlidit så träder dennes avkomlingar in i stället. Du och dina syskon ärver alltså den andelen som skulle ha utgjort er förälders andel. Det framgår inte i din fråga hur många syskon din farbror hade och därav kan jag inte vidare utreda hur arvet fördelas.

Dina kusiners barn är också avkomlingar då de är barnbarn till någon av din farbrors syskon. De ärver därför den andel som era kusiner var berättigade till.

Med vänliga hälsningar,

Torbjörn Carbell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88493)