Arvsfördelning i samboförhållande

2017-01-11 i Arvsordning
FRÅGA
Jag och min kille är sambos. Han har ett barn sedan tidigare. Vi har två gemensamma barn.Vi vill att den andra partnern skall kunna bo kvar i huset om någon går bort. Hur fördelas arvet när vi båda dör? Ärver hans barn 1/3 var av honom om han dör sist. Men om jag dör sist ärver hans son då ingenting från mig utan endast våra gemensamma barn. Vi vill ju att han ska få 1/3 av det som finns kvar efter hans pappa, även om det kanske är länge sedan han då gick bort. Får han alltså 1/3 av 50% när vi båda dör. Oj krångligt det låter, men hur funkar det? är det annorlunda om man är gifta med tanke på arvet och barn sedan tidigare?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Du hittar lagarna jag hänvisar till här (sambolagen),här (äktenskapsbalken, ÄktB), här (ärvdabalken, ÄB).

Vad gäller huset så kommer förmodligen den efterlevande sambon att få överta huset (se 16 § och 18 § SamboL).

Det ska påpekas att sambos INTE ärver varandra. För att sambos ska ärva varandra krävs ett testamente.

Jag kommer först att gå igenom vad som händer om din sambo dör sist och sen vad som händer om du dör sist.


Din sambo dör sist

När du dör kommer det ske en bodelning mellan er där er samboegendom delas upp om din sambo begär det (8 § SamboL). Den del som tillfaller dig i den bodelningen tillsammans med din övriga egendom utgör din kvarlåtenskap. Så länge inget testamente som säger något annat finns kommer din kvarlåtenskap att bara att tillfalla era två gemensamma barn, de får hälften var (2 kap 1 § ÄB). När din sambo sedan dör kommer hans kvarlåtenskap att delas på tre, dvs både hans egna barn och era gemensamma barn får ärva honom (2 kap 1 § ÄB).

Du dör sist

När din sambo dör kommer en bodelning ske precis som ovan nämnt. Hans del i bodelningen tillsammans med hans övriga egendom kommer att utgöra hans kvarlåtenskap och ska fördelas lika mellan de tre barnen. När du sedan dör kommer din kvarlåtenskap att delas lika mellan era två gemensamma barn.

Oavsett vem av er som dör sist kommer din sambos son få 1/3 när hans pappa dör. Detta eftersom sambos inte ärver varandra och därmed uppkommer ingen efterarvsrätt, vilket det gör när det handlar om makar.

Skulle ni istället skulle vara gifta kommer arvsfördelningen istället se ut så här:

Din make dör sist

När du dör kommer det ske en bodelning mellan er, ni får häften var av ert gemensamma giftorättsgods samtidigt som var och en av er behåller er eventuella enskilda egendom (se 9 kap 1 § och, 10 kap 1 § och 11 kap 3 § ÄktB). Din kvarlåtenskap utgörs av din del i bodelning + eventuell enskild egendom. Egentligen ska kvarlåtenskapen fördelas lika mellan dina två barn MEN eftersom du var gift kommer den istället tillfalla din make (3:1 ÄB). Era gemensamma barn får sedan efterarvsrätt, dvs de får sin del av arvet från dig när din make dör. När din make sedan dör ska först del del av hans kvarlåtenskap som utgör era gemensamma barns efterarvsrätt från dig delas ut. Det som är kvar kommer sedan fördelas på hans tre barn.

Du dör sist

När din make dör kommer bodelning mellan er ske precis på samma sätt som ovan beskrivet. Hans kvarlåtenskap är hans del i bodelningen + eventuell enskild egendom. Egentligen ska kvarlåtenskapen fördelas på hans tre barn MEN eftersom han var gift kommer det bli annorlunda. Den del som egentligen skulle gått till era två gemensamma barn tillfaller istället dig, de får då efterarvsrätt (3 kap 1 § och 2 § ÄB). Den delen som din makes egna barn ska få går till honom, dvs. han får ut sin del av arvet direkt. Han kan dock välja att avstå arvet till förmån för dig, han får då efterarvsrätt på samma sätt som era gemensamma söner. När du sedan dör kommer efterarvet från din make delas ut till era gemensamma barn (och till hans son om han valt att avstå sitt arv till dig). Sedan kommer din resterande kvarlåtenskap att fördelas lika mellan era två gemensamma barn.

Om ni istället är gifta ärver ni alltså varandra (med undantag för din makes sons del av arvet) och efterarvsrätten aktualiseras i och med att ni har gemensamma barn.

Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1667)
2021-09-23 Vem ärver min bror?
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?

Alla besvarade frågor (95851)