Arvsfördelning hel- och halvsyskon

Hej.

Vi var sex syskon, varav två är halvsyskon. Vi har gemensam mamma. Alla våra föräldrar är döda. Vår bror, nu 82 år, undrar hur arvsordningen efter honom är. Det ena halvsyskonet är avliden men har två barn.

Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning,


Lawline svarar

Hej! tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den legala arvsordningen

Under förutsättning att din bror inte har upprättat ett testamente kommer hans kvarlåtenskap att fördelas enligt den arvsordning som anges i 2 kapitel Ärvdabalken (ÄB). Den första arvsklassen består av den avlidnes barn, 2 kap. 1 § ÄB. Har den avlidne inga barn kommer arvet gå vidare till den andra arvsklassen. Denna består av den avlidnes föräldrar, 2 kap. 2 § ÄB. Är någon av föräldrarna avliden kommer dennes del av arvet att gå vidare till dennes barn (syskonen). Man brukar här talan om att barnen träder in i föräldrarnas ställe.

De två halvsyskonen kommer därmed endast ta del av arvet till den del som skulle tillfallit er mamma om hon var i livet. Halvsyskonen har i detta fall ingen rätt till del i arvet som skulle tillfallit pappan eftersom de inte är arvingar efter honom.

Exempel för att förtydliga

A avlider och efter lämnar sig inga barn. Hans föräldrar är avlidna sedan tidigare.

A har fem syskon B, C, D, E och F. B, C och D är helsyskon till A medan E och F är halvsyskon. F är avliden men efterlämnade två barn G och H.

Arvets fördelning

A:s tillgångar vid hans dödsfall uppgår till 1 miljon kronor. Då A inte har några barn finns det inga arvingar i första arvsklassen. Arvet går därför vidare till andra arvsklassen.

Tillgångarna delas nu mellan föräldrarna. 1 miljon/2 = 500 000 kronor till vardera.

De 500 000kr som skulle tillfallit modern kommer delas mellan hennes arvingar. B, C, D, E och F som får vardera 100 000kr.

Då F är avliden kommer hens barn ta del av arvet. G och H får därmed 50 000kr vardera.

De 500 000kr som skulle tillfallit fadern delas nu på hans arvingar; B, C och D. Dessa får ytterligare 500 000/3 = 166 667 kronor vardera.

Arvets totala fördelning blir:

B: 266 667

C: 266 667

D: 266 667

E: 100 000

G: 50 000

H: 50 000

Som du ser av exemplet ovan tar både hel- och halvsyskonen del av arvet men deras delar blir olika stora eftersom halvsyskonen endast är mer och delar på arvet som skulle tillfallit modern. Viktigt att komma ihåg är att ett testamente gör att arvsordningen som följer av lagen kan sättas åt sidan.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo