FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning10/08/2018

Arvsfördelning, halvsyskon

Hur ärver jag och mitt halvsyskon ?

Mamma och pappa var gifta. Mamma dog för många år sedan.

Pappa lever och bor kvar i huset.

Pappa har en son från sitt första äktenskap.

Hur ser arvsfördelningen ut. Ärver vi 50/50 ? Skall jag först få ut min del efter min mor ?

Kan min pappa testamentera bort allt till mitt halvsyskon ?

Har jag då rätt att klandra / motsäga mig testamentet ?

Om min halvbror avlider, har inga barn och är ogift. Vem ärver honom ? Om han har stora skulder vad händer med dom ?

Vad är viktigt att tänka på när det kommer till sådana här saker, Hur värderar man hus, bil, rena pengar, aktier, obligationer, fonder mm? Om det händer min pappa någonting, han är ganska sjuk vad är då bra att göra nu medans han mår ok och är klar i huvudet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Svaren på dina frågor regleras i ärvdabalken, nedan förkortat ÄB.

Jag utgår från att din mor inte har skrivit något testamente.

Hur ärver jag och mitt halvsyskon? Hur ser arvsfördelningen ut, ärver vi 50/50? Skall jag först få ut min del efter min mor? Kan min pappa testamentera bort allt till mitt halvsyskon? Har jag då rätt att klandra / motsäga mig testamentet?
Huvudregeln i ärvdabalken är att makar ärver varandra framför gemensamma barn, 3 kap. 1 § ÄB. Din pappa ärvde alltså din mammas kvarlåtenskap vid hennes bortgång, framför dig. Egentligen är barn till den avlidne först att ärva men en prioritering från lagstiftaren har gjorts så att efterlevande makar ska ärva varandra istället.

Det innebär dock att din pappa har ärvt din mors kvarlåtenskap med något som kallas fri förfoganderätt. Det innebär att din pappa inte kan testamentera bort allt till ditt halvsyskon, 3 kap. 2 § ÄB. Skulle din pappa ändå testamentera bort allt har du rätt att klandra testamentet, alltså motsäga dig det. Din pappa kan inte testamentera bort din mors kvarlåtenskap eftersom att du har vad som kallas efterarvsrätt. Din pappa kan inte heller testamentera bort all sin egen kvarlåtenskap till ditt halvsyskon eftersom att du alltid har rätt att få ut din laglott. En förälder kan inte genom testamente göra sitt barn arvslös.

Alltså: När din pappa dör har du rätt att ur din pappas kvarlåtenskap, först få ut din del efter din mamma. Det som återstår av din pappas kvarlåtenskap efter att du har fått denna del, ska du och ditt halvsyskon (dvs din pappas son) dela lika på.

Om min halvbror avlider, har inga barn och är ogift. Vem ärver honom? Om han har stora skulder vad händer med dom?
Om din halvbror avlider och inte har några barn och inte heller någon fru ska i första hand hans föräldrar ärva honom. Det betyder att hans biologiska mamma och hans pappa (som också är din pappa) ska dela lika på din halvbrors arv. Skulle t ex hans mamma vara död ärver pappan allt och vise versa. Om båda föräldrarna skulle vara döda när din halvbror avlider, blir det du (som är halvsyskon) som ärver. Jag utgår nu från att din halvbror inte har några andra helsyskon. 2 kap. 2 § ÄB.

Vad gäller skulder är huvudregeln att man aldrig ärver skulder efter en avliden person. Om den avlidna personens skulder är större än tillgångarna så finns det inget att ärva helt enkelt.

Värdering av egendom
Värdering av egendom sker till marknadsvärdet. Detta görs när dödsboet efter av avliden person är fullt utrett.

Om det händer min pappa något, vad är bra att göra nu? Viktigt att tänka på?
Om din pappa önskar att sin kvarlåtenskap ska fördelas på ett visst sätt kan han skriva ett testamente. Om din pappa inte skriver testamente kommer egendomen fördelas enligt reglerna i ärvdabalken (beskrivna ovan). Skriver din pappa ett testamente till förmån för någon utomstående person har du och din halvbror under alla omständigheter rätt att ur er pappas kvarlåtenskap få ut er laglott.

Viktigt att tänka på är att ett testamente ska utgöra den yttersta och verkliga viljan hos en person, hur personen helst önskar att sin kvarlåtenskap ska fördelas. Personen som skriver ett testamente ska inte bli påverkad av någon annan, dvs påtvingad att skriva ett testamente som säger något visst. Vill din pappa skriva ett testamente är det något han måste bestämma själv.

Hoppas att du fick svar på din fråga och annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Linn GerhardssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?