Arvsfördelning efter person som inte var gift eller hade barn

2020-12-30 i Arvsordning
FRÅGA
HejMin och min halvsyster farbror har gått bort. Han var aldrig gift och hade inga egna barn. Dock har han en halvsyster. Hans bror dvs vår far är ju död sen många år tillbaka. Vi vet ej om det finns något testamente efter han. Men vi undrar lite om turordning mmHoppas på hjälp med ett svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så hur det blir med arvet efter din farbror. När man besvarar frågor om arv så använder man sig av ärvdabalken, ÄB.

Arvtagare

Din farbror hade, som du har skrivit, inga egna barn och va aldrig gift. Det innebär att det är ingen bröstarvinge eller efterlevande make som ska ärva honom. Vad händer då med arvet?

Man måste i ditt fall se lite extra till arvsklasserna som finns. 1:a arvsklassen är bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). 2:a arvsklassen är föräldrar och deras avkomlingar (2 kap. 2 § ÄB). För att arvet ska kunna gå vidare till nästa arvsklass så måste den första vara helt tom. Det innebär att det inte får finnas några bröstarvingar, eller avkomlingar till dessa, för att arvet ska kunna gå vidare.

I ditt fall så är det tydligt att den första arvsklassen är helt tom. Arvet går då till din farbrors föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Om de är döda så fördelas arvet mellan deras avkomlingar, vilket är din far och din farbrors halvsyster, om det bara är dem som finns. Arvet delas lika mellan dessa.

Istadarätten

Då din far har avlidit så kan han inte ta arv (1 kap. 1 § ÄB). Då ser man till istadarätten. Den innebär att när en arvinge är död så träder dennes avkomlingar i dennes ställe. Du och din halvsyster, om hon är bröstarvinge till din far, träder i hans ställe och delar lika på hans del av arvet.

Testamente

Jag har utgått ovan från att det inte finns ett testamente. Om det finns så måste man respektera testatorns, din avlidne farbror, vilja vilket framgår indirekt av lagen (11 kap. 1 § ÄB).

De enda som kan kräva att få ut någonting av kvarlåtenskapen är bröstarvingar som alltid har rätt till sin laglott, vilket är halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Då det inte finns några bröstarvingar så finns det inte heller någon som kan kräva att få ta del av arvet.

Sammanfattning

Är föräldrarna döda och de enda syskon som fanns var din avlidne far och farbroderns halvsyster så tar de del av arvet. Som bröstarvinge till endast en av föräldrarna så tar halvsystern ½ av arvet som tillföll den förälder som hon är bröstarvinge till, ¼ av det totala arvet. Det innebär att er far erhåller ¾ av arvet, vilket du och din halvsyster delar lika på.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1586)
2021-04-14 Kan dottern till mitt halvsyskon ärva mitt helsyskon?
2021-04-13 Ärver den avlidnas make/barn/syskon först?
2021-04-13 Arvsordning
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?

Alla besvarade frågor (91196)