Arvsfördelning då den bortgångne är omgift

2017-07-19 i Arvsordning
FRÅGA
Farfar var gift och fick 4 söner varav 2 idag ej lever. Gifte om sig och fick 2 barn till. Farfar är död sedan flera år tillbaka och nu ligger "farmor" inför sin sista resa. Nu har de 2 sist födda barnen börjar röja och vill dela upp bohaget. (De ska även redan ha plockat till sig en hel del).Hur blir det nu när 2 syskon inte lever? Går deras lott då till deras barn el hoppar men över dessa 2 bröder och det delas på de 4 syskon som finns kvar? Undrande barn till de bortgångna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Närmaste arvingar är den avlidnes barn (bröstarvingar) som ska dela lika på kvarlåtenskapen, vilket framgår av ÄB 2:1. Eftersom din farfar hade 6 barn så skall dessa dela lika på hans kvarlåtenskap, alltså 1/6 vardera av kvarlåtenskapen. Eftersom er farfar var gift vid sin bortgång så skall dock kvarlåtenskapen tillfalla efterlevande maka och de gemensamma barnen får således vänta med sitt arv tills efterlevande make går bort, ÄB 3:1 st. 1.

Som särkullbarn har man dock rätt att få ut sin laglott direkt, vilket framgår av ÄB 3:1 st. 1. Viktigt att veta är dock att efterlevande make är skyddad av den sk. basbeloppsregeln som innebär att hen har rätt att ur kvarlåtenskapen från den avlidne maken få egendom till ett värde som, tillsammans med vad denne fått genom bodelning samt dennes enskilda egendom, motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet (4x 44 800 kr =179 200 kr). Denna regel går alltså före ett särkullbarns rätt att direkt få ut sin arvslott om den avlidne makens kvarlåtenskap inte räcker till, ÄB 3:1 st. 2. Särkullbarn kan dock välja att avstå sin arvslott till förmån för efterlevande make och istället bli efterarvingar likt makarnas gemensamma barn och ta del av arvet när sedan efterlevande make går bort, ÄB 3:9. Särkullbarnens arvslotter innehar efterlevande make då med fri förfoganderätt, vilket innebär att hen får förfoga över denna kvarlåtenskap men hen får inte testamentera bort den, ÄB 3:2 st. 1.

Eftersom din farfar hade fyra särkullbarn så hade de vid hans död rätt att få ut sin arvslott direkt (alltså 1/6 av kvarlåtenskapen vardera) förutsatt att hans kvarlåtenskap räckte för att uppfylla basbeloppsregeln ovan. Om din fars särkullbarn valde att ta ut sin arvslott direkt så har de tilldelats sitt arv och de har då inte rätt att ärva när efterlevande make (”farmor”) avlider. Däremot om de inte tagit ut sitt arv, utan ex. tillfälligt avstått till förmån för efterlevande make så har de rätt till efterarv och då skall den efterlevande makens ("farmors") kvarlåtenskap delas på mitten, förutsatt att bodelningen mellan farfadern och henne var 50/50. Den ena halvan kommer då utgöra arvet efter farfadern och andra halvan utgör arvet för efterlevande make.

Den halvan av kvarlåtenskapen som utgör arv efter farfadern kommer fördelas lika mellan hans bröstarvingar, alltså får alla sex barn 1/6 var av denna halvan. Denna halva innehar efterlevande make med fri förfoganderätt eftersom denna del ska tillfalla den först avlidnes arvingar. Arvslotterna för de två särkullbarnen som har avlidit kommer då att tillfalla deras närmaste arvingar enligt istadarätten, vilket här är ni (deras bröstarvingar) som får dela lika på den avlidne förälderns arvslott, ÄB 3:2 st. 1 samt 2:1 st. 2. Istadarätten är obegränsad, vilket innebär att om någon av er barn till de två avlidna syskonen inte skulle vara vid livet så går arvsrätten över på er farfars barnbarns barn osv. Om särkullbarnen har rätt till efterarv efter att efterlevande maka ("farmorn") har gått bort så kan man alltså inte ”hoppa över” er barnbarn, utan ni har rätt att träda i era föräldrars ställen som arvingar.

Den halva som utgör kvarlåtenskap från efterlevande maka (”farmor”) kommer sedan att delas lika mellan hennes bröstarvingar, vilket innebär att de två gemensamma barnen även kommer att tilldelas 1/2 av halva efterlevande makes kvarlåtenskap som arv efter sin mor.

Jag hoppas att mitt svar var till er hjälp!

Ni är också välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1636)
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?
2021-07-20 Hur ser den svenska arvsordningen ut?
2021-07-20 Ärver änka sin svärförälder?

Alla besvarade frågor (94234)