Arvsfördelning

Hej.

Min far har varit gift två gånger. Han var tidigare gift med min mor där jag är enda barnet och senast med min styvmor där har han ytterligare ett barn (min halvsyster).

Min styvmor gick bort för ett år sen och de båda ägde vardera hälften av ett hus, värderat vid bouppteckningen till ca 10 Mkr.

Styvmodern har enligt uppgift sin del som enskild egendom vilket då skulle tillfalla min halvsyster, men min far har sin del utan något dylikt avtal, vilket vid vår fars eventuella frånfälle skulle delas på oss båda.

Mina frågor är följande:

Om vår far säljer huset och investerar i en mindre lägenhet då han tycker att huset känns för ensamt för honom själv:

1). Ska den enskilda egendomen tilldelas min syster direkt efter försäljning, 5 Mkr enligt ovan nämnda värdering? Eller beräknar man på annat sätt?

2). Eller sker detta först efter vår fars eventuella bortgång? Och följdfrågan i det senare fallet blir då om den nya lägenheten har ett värde på 5 Mkr och inga andra tillgångar finns kvar vid det tillfället: kan jag bli arvlös?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler från ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Ska din styvmors enskilda egendom tilldelas din syster vid försäljning av huset?

Om en av makarna i ett äktenskap dör så ärver den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB all makarnas egendom. Barn och andra arvingar får ut sitt arv först när den efterlevande maken avlider.

I ditt fall innebär detta att din syster inte får ut sitt arv vid försäljningen av huset. Istället tilldelas hon arvet när din far avlider.

När en av makarna i ett äktenskap dör ska bodelning genomföras

Bodelning innebär, enligt 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄB, att den egendom som är makarnas gemensamma ska delas i hälften. Den ena delen tillfaller den efterlevande maken och den andra delen blir till arv efter den avlidna maken.

I ditt fall var din fars andel av huset gemensam egendom och ingick därför i bodelningen efter din styvmor. I praktiken innebär detta att 7.5 miljoner kr (hälften av makarnas gemensamma egendom + enskild egendom) ingår i arvet efter din styvmor. Resterande 2.5 miljoner kr kommer att ingå i arvet efter din far.

Hur beräknas din egen och din systers del av arvet?

Om din far skulle avlida ska först arvet efter din styvmor tilldelas din syster.

Arvet efter din styvmor beräknas efter förhållandet mellan makarnas respektive egendom efter bodelningen. Detta innebär att arvet efter din styvmor uppgår till 75 % av den egendom som finns kvar när din far avlider.

Exempel:
Såhär beräknas arvet efter din styvmor: 7 500 000/10 000 000 = 75 %.

7 500 000 är värdet på din styvmors enskilda egendom sammanlagd med hälften av makarnas gemensamma egendom, dvs, 5 000 000 + 2 500 000 kr. Dessa 7 500 000 kr delas sedan med värdet av makarnas totala egendomen, alltså 10 000 000 kr.

Detta medför att arvet efter din far uppgår till 25 % av den egendom som finns kvar när han avlider. Dessa 25 % tillfaller enligt 2 kap. 1 § ÄB dig och din syster med hälften (dvs, 12,5 %) var.

Kan du bli arvlös?

Nej! Du har rätt till 12,5 % av den egendom som finns kvar när din far avlider.

Du skriver din fråga med utgångspunkten att det finns en lägenhet värd 5 000 000 kr när din far avlider. Om så är fallet så blir du och din syster tilldelade andelar i lägenheten och ni kommer därefter äga den tillsammans.

Din systers andel i lägenheten kommer att uppgå till 75 % + 12,5 % vilket motsvarar ett värde av 4 375 000 kr. Resterande 12,5 % blir din andel av lägenheten. Detta motsvarar ett värde av 625 000 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo