Arvsfördelning

Maken avlidit och lämnar en son utanför äktenskapet samt hustru sen 48 år och en gemensam dotter. Giftorättsgodset tillsammans är 240000 kr. Hur fördelas det?

Med vänlig hälsning, Eva

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Innan makens arv fördelas ska bodelning göras. I bodelningen ska ska allt giftorättsgodset ingå, 10 kap 1§ ÄktB. Jag förutsätter att giftorättsgodset i detta fall är 240 000 kr efter det att skulder räknats av. Det betyder isåfall att dessa pengar ska delas lika mellan hustrun och makens dödsbo, 11 kap 2§ ÄktB. Hustrun kommer alltså få 120 000 kr genom bodelning. Det som sedan fördelas som arv är makens del av giftorätten (120 000 kr) och eventuell enskild egendom.

Arvet fördelas (om inte testamente finns) med 50% med fri förfoganderätt till hustrun och 50% till det utomäktenskapliga barnet om inte detta avstått från arvet till förmån för hustrun, om så är fallet ärver hustrun allt med fri förfoganderätt, 3 kap 1§ Ärvdabalken samt 2 kap 1§ Ärvdabalken.

Att ärva med fri förfoganderätt vilket innebär att man står fri att förfoga över egendomen på alla sätt utom att testamentera bort den. När den efterlevande maken i sin tur går bort har det gemensamma barnet (och särkullsbarnet om denne har avstått till förmån för efterlevande maken) rätt till efterarv, vilket innebär att de har rätt till den kvotdel av den sist avlidnes förmögenhet som arvet från den först avlidna maken bestod av, 3 kap. 2 § Ärvdabalken.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen.


Sara AspelinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo