Ska en arvinge kallas till bouppteckningen?

FRÅGA
Hej!Jag är första barnet av tre. Mina föräldrar gick skilda vägar en månad efter jag föddes. (Var ej gifta).Min far gifte sig efter några år med en annan kvinna och fick två barn.Hörde inte av min far på 53 år, då min halvbror tog kontakt, har sedan dess haft sporadisk kontakt med familjen då de bor i en annan stad än mig.Våran far dog i mitten av december 2020, har sedan dess väntat på någon form av kallelse till bouppteckning, vilket har uteblivit!I lördags den 13/3-21 ringer min halvsyster och ber mig skriva på papper som hon skall skicka ner via rek.brev vilket gör att banken kan betala ut pengarna, som för min del gäller 30 000:- krFrågan gäller om detta är ett godkänt sätt att genomöra en boupptäckning på, då inte alla arvingarna är närvarande och att jag ej blivit kallad eller fått någon informtion allsHoppas på svar Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om alla arvingar måste kallas till en bouppteckning.

Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Du är en bröstarvinge till din far

Eftersom du är son till din far så kallas du och dina halvsyskon för hans bröstarvingar. Att vara bröstarvinge innebär att du alltid har rätt till arvet. Alla bröstarvingar har rätt att få ta lika stor del av arvet enligt 2 kap. 1 § ÄB.

Vem är dödsbodelägare?

Reglerna om dödsbo och bouppteckning finns i 18 kap. respektive 20 kap. ÄB.

Enligt 18 kap. 1 § ÄB så är arvingar dödsbodelägare, tillsammans med efterlevande make (om någon sådan finns). Det här gäller så länge ingen särskild förvaltare har utsetts enligt 19. kap ÄB. Men i ditt fall utgår jag ifrån att ingen särskild förvaltare har utsetts. För dig innebär det att du är dödsbodelägare eftersom du är arvinge.

Ska dödsbodelägarna vara med vi bouppteckningen?

Enligt 20 kap. 2 § ÄB så ska den dödsbodelägare som har egendomen i sin vård bestämma när och var bouppteckningen ska ske. Det står även att samtliga delägare ska kallas. Det innebär att den av dina halvsyskon som har hand om egendomen ska kalla dig till bouppteckningen. I 20 kap. 3 § ÄB står även att det ska framgå som bevis i bouppteckningen att alla som ska närvara har blivit kallade i god tid.

I ditt fall verkar det alltså inte ha gått rätt till eftersom du inte har blivit kallad till sammanträdet för bouppteckningen.

Hur vet du om du har fått rätt arv?

Du skriver i frågan att du har blivit tilldelad en del av arvet. Jag kan tänka mig att det är svårt för dig att veta om den summan stämmer eftersom du inte har varit med vid bouppteckningen. Som jag skrev tidigare har du som bröstarvinge alltid rätt till en del av arvet. Om det skulle vara så att din far har testamenterat bort en del av sitt arv till dina halvsyskon eller någon annan så har du alltid rätt till hälften av vad du skulle ha fått om det inte fanns ett testamente, det kallas laglott och regleras i 7 kap. 1 § ÄB. Om det skulle vara så att det finns ett testamente kan du som bröstarvinge begära att testamentet ska jämkas (frångås) för att du ska få ut hela din laglott, det regleras i 7 kap. 2 § ÄB. I ditt fall vet jag inte om det finns ett testamente och om det skulle finnas ska du som bröstarvinge få ta del av det enligt 14. kap 4 § ÄB så att du på så sätt kan räkna ut om du har fått rätt del av arvet.

Arvskiftet

Enligt 23 kap. 1 § så ska arvskiftet (utdelning av arvet) utföras av arvingarna. Alla dödsbodelägare, inklusive du själv, har gemensam frihet att lösa alla frågor om uppdelningen av arvet med varandra. Arvskiftet måste också skrivas på av alla dödsbodelägare enligt 23 kap. 4 § ÄB vilket förmodligen är anledningen till att din halvsyster vill att du ska skriva på handlingen hon skickar. Arvskiftet kan inte ske förrän alla delägare skrivit under.

Sammanfattning

I ditt fall så verkar det som att bouppteckningen inte har gått rätt till. Om jag var du skulle jag inte skriva på arvskiftet förrän du har kontaktat din halvsyster och halvbror (de andra dödsbodelägarna) för att diskutera saken och för att se att allt har gått rätt till under bouppteckningen och att du fått rätt del av ditt arv.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96379)