Arvingar inträder i dödsbodelägarens ställe

2020-04-04 i Arvsordning
FRÅGA
Hej ! Jag är dödsbodelägare . gift , barn , barnbarn , bouppteckning klar men vi har ej delat upp arvet . Om jag dör nu , ärver mina efterlevande då ? Eller blir mina efterlevande utan eftersom arvsskifte ej har skett och att jag därmed ej hunnit få arvet ?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Om du (arvtagaren, d.v.s. en av delägarna i dödsboet) levde på dagen för arvlåtarens död, tar du arv efter arvlåtaren enligt, 1 kap. 1 § ÄB. Det innebär att om delägaren lever när arvlåtaren dör men avlider under tiden som dödsboet hålls oskiftat, så tillfaller arvet ändå delägaren. Dina arvingar träder då in i ditt ställe och ärver det som skulle ha tillfallit dig. Vilka som ärver dig beror på den legala arvsrätten.

Den legala arvsrätten grundas direkt på lag och bygger på familje- och släktgemenskap. I första hand går arvet nedåt till den dödes avkomlingar, det vill säga den dödes bröstarvingar, 2 kapitlet 1§ ÄB. Det finns dock en regel som skjuter upp bröstarvingars arvsrätt om den avlidne efterlämnar make eller maka och bröstarvingarna är makarnas gemensamma barn. Skulle den avlidne inte efterlämna några bröstarvingar går arvet uppåt till den avlidnes föräldrageneration - far, mor, syskon och syskons avkomlingar - det vill säga den andra arvsklassen och detta regleras i 2 kapitlet 2§ ÄB. Skulle den avlidne inte heller ha någon i denna arvsklass går arvet vidare ett steg till uppåt till tredje arvsklassen den så kallade far- och morföräldragenerationen samt deras barn i enlighet med 2 kapitlet 3§ ÄB (observera dock att kusiner inte har någon arvsrätt).

Förutom dessa regler finns även en bestämmelse i 18 kap 1 § ärvdabalken där det framkommer att när en dödsbodelägare avlider innan arvet har fördelats inträder dennes dödsbodelägare i hens ställe. Detta innebär att din fru och dina barn, i första hand träder in som arvingar i ditt ställe, om du avlider innan arvet har skiftats. Detta gäller under förutsättningen att du inte har något testamente som fördelar arvet annorlunda.

Om du vill anlita en jurist för att få hjälp med att skriva testamente eller arvskifte är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1522)
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?
2020-11-22 Vem ärvet och hur påverkar efterlevande make arvets storlek
2020-11-21 Vem har rätt att till arv efter min svägerska när hon dör?
2020-11-21 Vem ärvet barnet?

Alla besvarade frågor (86450)