Arvingar i den andra arvsklassens rätt till efterarv

2015-07-29 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,En man har ej har några barn utan endast en syster.I sen ålder gifter sig mannen med en kvinna som i sin tur har ett vuxet barn med barnbarn (som de ej lever med). Har systern rätt att ärva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om mannen, utan att ha upprättat ett testamente, skulle avlida före frun så kommer mannens kvarlåtenskap att tillfalla frun. Detta enligt Ärvdabalken 3 kap. 1§ 1 st. (här). Frun ärver med andra ord mannen direkt vid dennes död. Finns som sagt inget testamente som säger annat ärver även frun, vid makens död, all mannens enskilda egendom.

Den förmögenhet som frun ärver efter mannen ärver hon med s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär att frun fritt får disponera och förbruka den avlidne mannens kvarlåtenskap. Frun får dock inte testamentera bort den.

Om det vid mannens död finns arvingar (efter mannen) i den första eller andra arvsklassen så har dessa arvingar rätt till efterarv vilket framgår av ÄB 3 kap. 2§ 1 st. (här) Av frågan framgår dock att det inte finns arvingar i den första arvsklassen, dvs barn, barnbarn osv. Därför kollar vi direkt om det finns några i den andra arvsklassen. Arvingar i den andra arvsklassen utgörs av modern och fadern till den avlidne eller, om någon eller båda av dessa är avlidna, syskon och syskons avkomlingar. Av frågan framgår att det finns en syster till den avlidne mannen. Systern har därmed rätt till efterarv när frun går bort.

Efterarvets storlek utgör en kvotdel av den kvarlåtenskap mannen efterlämnade vid fruns frånfälle. Detta, tillsammans med den fria förfoganderätten, innebär att efterarvingen (systern) kan ärva både mer eller mindre i absoluta tal än om hon fått ut sitt arv efter mannen (hennes bror) direkt vid hans frånfälle.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss på Lawline.

Vänligen,

Jessica Knecht
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1492)
2020-10-18 Har dottern till min avlidne bror rätt att ärva min faster?
2020-10-11 Vår farbror har gått bort – ärver min mor honom, eftersom vår far är avliden?
2020-10-09 Ärver jag min biologiska pappa eller min styvpappa?
2020-10-06 Vem ärver enligt arvsordningen?

Alla besvarade frågor (85193)