Ärver våra gemensamma barn och mitt särkullbarn lika mycket efter min hustru?

2020-07-17 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Min hustru och jag har två barn gemensamt. Min hustru har avlidit. Jag har ett barn sedan tidigare. Ärver alla tre lika mycket?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Inledningsvis vill jag beklaga din förlust.

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar om de två gemensamma barnen och ditt särkullbarn kommer att ärva lika mycket efter din avlidna hustru.

Med särkullbarn menar jag det barn som du har sedan tidigare.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Barnen kommer inte att ärva lika mycket efter din hustru

Det korta svaret på din fråga är nej – de två gemensamma barnen och ditt särkullbarn kommer inte att ärva lika mycket efter din avlidna hustru. Det beror på att särkullbarnet inte har någon rätt att ärva henne.

Särkullbarnet har dock arvsrätt till dig, vilket kommer att påverka hur arvet efter dig fördelas när du har avlidit.

Jag kommer nu att beskriva mer noggrant vad som gäller.

Särkullbarnet har ingen arvsrätt till din hustru

Särkullbarnet har ingen arvsrätt till din hustru, eftersom de inte är släkt med varandra.

Det är endast era två gemensamma barn som har rätt att ärva din hustru (2 kap. 1 § första stycket ÄB). De ärver hälften var av hennes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Du ärver din hustru med förtur framför era gemensamma barn

Du ärver din hustru med förtur framför era gemensamma barn, eftersom ni var gifta med varandra när hon avled (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Det innebär att hennes tillgångar nu kommer att tillfalla dig. Era två gemensamma barn kommer att få ut sitt arv först när även du har avlidit, vilket kallas för efterarv.

Efterarvet motsvarar en viss andel av dina tillgångar när du har avlidit

Genom efterarvet får era två gemensamma barn alltså ut arvet efter din hustru i efterhand.

Efterarvet beräknas till en viss andel av din kvarlåtenskap när du har avlidit. Andelen baseras på hur stor del av dina totala tillgångar som arvet efter din hustru utgjorde när du ärvde henne.

Jag ska ge dig ett exempel med fiktiva värden:

Du ärver 150 000 kronor efter din avlidna hustru, med förtur framför era gemensamma barn. Efter er bodelning uppgår dina tillgångar också till ett värde av 150 000 kronor.

Arvet efter din hustru motsvarar då hälften av dina totala tillgångar, det vill säga en kvot om ½ eller en procentandel om 50 procent. Den kvoten/andelen är de två gemensamma barnens efterarvsandel.

När du avlider uppgår dina tillgångar till 600 000 kronor.

Efterarvsandelen av dina tillgångar är 50 procent, motsvarande 300 000 kronor. Det värdet ska avskiljas från resten av dina tillgångar och delas lika mellan de två gemensamma barnen, som därmed har fått ut sitt efterarv efter din hustru.

Den hälft av kvarlåtenskapen som sedan återstår är arvet efter dig.

Ditt arv kommer att delas lika mellan de två arvsgrenarna

Arvet efter dig kommer att delas lika mellan de två arvsgrenar som dina tre barn tillhör (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ditt särkullbarn tillhör den ena arvsgrenen, medan de två gemensamma barnen tillhör den andra arvsgrenen.

För att återknyta till exemplet ovan innebär det följande:

När efterarvet har avskilts uppgår arvet efter dig till 300 000 kronor.

Den ena hälften om 150 000 kronor går till ditt särkullbarn. Den andra hälften går till de två gemensamma barnen, som får dela lika på sin hälft.

Sammanfattning

De två gemensamma barnen och ditt särkullbarn kommer inte att ärva lika mycket efter din avlidna hustru. Det beror på att särkullbarnet inte har någon rätt att ärva din hustru överhuvudtaget.

Istället är det de två gemensamma barnen som kommer att få dela lika på arvet efter din hustru. De kommer dock inte att få ut sitt arv efter henne förrän även du har avlidit, eftersom du ärver din hustru med förtur framför dem. Deras efterarv kommer att motsvara en viss andel av din kvarlåtenskap.

Resten av din kvarlåtenskap kommer sedan att fördelas mellan alla dina tre barn, inklusive särkullbarnet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (620)
2021-02-25 Kan en bröstarvinge bo kvar i sin förälders bostad efter förälderns bortgång?
2021-02-13 Hur gör man när en dödsbodelägare vägrar underteckna arvsskiftet
2021-02-09 När måste arvskifte göras?
2021-02-04 Kan man avsäga sig sin rätt till arv?

Alla besvarade frågor (89599)