Ärver systrar varandra?

2020-09-06 i Arvsordning
FRÅGA
HejHur ärver syskon varandra om det ej finns något testamente?Syster A bor i Sverige och är svensk medborgare, ensamstående och har inga barn.Syster B är brittisk medborgare och har bott i London i många år.Hon är gift och har en son och barnbarn.Ärver syster B sin syster A om hon överlever henne?Ärver Syster B:s son syster A om hans mamma ej lever då syster A går bort.Förändras något om Syster B är skild, har son och barnbarn.Jag utgår ifrån att Syster A inte ärver syster B.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag blir tillämplig?

Enligt art. 21 (EU) nr 650/2012 är huvudregeln att det är den avlidnes hemvist vid tidpunkten för dennes bortgång som avgör vilket lands arvsregler som ska tillämpas. I ert fall innebär detta att det vid syster A:s bortgång är det svensk arvslag som kommer att gälla eftersom hon är svensk medborgare och bor i Sverige. Upprättar syster A ett testamente kommer hennes arv att fördelas enligt detta, men om testamente inte upprättas kommer arvet att fördelas enligt reglerna i Ärvdabalken (ÄB).

Har syster B rätt att ärva syster A?

Svensk rätt följer parentelprincipen som innebär att arvingarna delas in i arvsklasser med olika rätt till arvet. Enligt den legala arvsordningen delas arvingarna in i tre arvsklasser och så länge det finns någon arvinge kvar i en arvsklass går man inte vidare till nästa (2 kap 2 § ÄB).

Första arvsklassen är arvlåtarens barn (bröstarvinge). Eftersom syster A inte har några barn går man vidare till andra arvsklassen som är den avlidnes föräldrar. Är någon, eller båda, av systrarnas föräldrar avlidna får syskon träda i förälderns/föräldrarnas ställe som arvtagare (2 kap. 2 § ÄB). Om endast en förälder avlidit har syster B rätt att träda i den förälderns ställe som arvtagare. I det fallet tillfaller halva arvet den andra föräldern och halva arvet tillfaller syster B. Om båda föräldrarna avlidit träder syster B in i deras ställen och har rätt till hela arvet. Syster B har alltså rätt att ärva syster A om ingen av föräldrarna lever och inget testamente har upprättats.

Har syster B:s son rätt att ärva syster A om hans mamma har gått bort?

Enligt 2 kap. 2 § ÄB ska, om ett syskon till arvlåtaren avlidit, syskonets barn träda i dennes ställe. Har syster B avlidit innan syster A kommer alltså syster B:s son att ärva syster A. Detta kommer inte ändras om syster B skulle vara skild.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis kommer syster B att ärva syster A om inga föräldrar är vid livet. Om syster B skulle avlida innan syster A kommer istället syster B:s son ärva syster A. Detta gäller oberoende av om syster B är gift eller inte. Jag rekommenderar att ni skriver testamente om ni vill vara säkra på hur arvsfördelningen ska gå till och/eller vill avvika från ärvdabalkens regler på något sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsnignar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1590)
2021-04-22 Har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt?
2021-04-21 Vem ärver när efterarvinge går bort före arvlåtarens efterlevande make?
2021-04-19 Ärver barn förälder som inte har vårdnaden?
2021-04-16 Hur mycket ärver mitt brorsbarn av min far?

Alla besvarade frågor (91415)