Ärver syskons barn i ett avlidet syskons ställe?

2019-10-02 i Arvsordning
FRÅGA
HejI en familj finns tre syskon (A B OCH C) Föräldrar och uppåt är döda. Två av syskonen (A OCH B) har barn. Ett avdessa (A) är dock avilden. Om det tredje syskonet (C), som inte har vare sig maka eller barn, avlider. Vem ärver då? Enbart det syskon som är i livet (B)? Eller har barnen till det avlidna syskonet (A)rätt till del i arv?hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör arvsordning kikar vi närmare på ärvdabalken (ÄB).

Barnen till det avlidna syskonet har rätt till del i arv

Då C inte har vare sig maka, barn eller föräldrar kvar i livet ärver i första hand dennes syskon, men eftersom syskon A också avlidit, träder dennes barn i hans eller hennes ställe i rätten till arv (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1527)
2020-11-30 Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?
2020-11-29 Ärver syskonbarn arvlåtaren eller allmänna arvsfonden?
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (86684)