Ärver syskonen eller särkullsbarnen?

2016-05-05 i Arvsordning
FRÅGA
En änkling med 5 barn gifter om sig .kvinnan har idag inga barn eller barnbarn.Mannen dör och skriver ett testamente att den efterlevande hustrun ska sitta i orubbat bo.Barnen tar inte ut sin laglott utan överlåter ägodelarna i bouppteckningen till änkan.Änkan har i sin tur syskon. Vem ärver vadMvhMona Lundgren
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv finner du i Ärvdabalken(förkortas ÄB). Eftersom mannens barn, de så kallade särkullsbarnen, har avstått från sin del till förmån för faderns nya fru har de rätt till efterarv. Detta framkommer av 3 kap. 2 § och 3 kap. 9 §. Efterarv innebär att särkullsbarnen får rätt till sin del av sin far först efter att hustrun dör. Exakt hur stor delen är räknas ut genom andelar vid makens död samt vid hustruns död. Exempelvis om hustrun ärvde 500 000 av maken(som barnen egentligen skulle ärv) och hustrun själv hade en förmögenhet på 500 000 har barnen vid hustruns död rätt till ½ av hennes kvarlåtenskap. Den ½ som återstår av hustruns förmögenhet ska genom arv fördelas till hennes närmsta arvingar.

Bäst arvsrätt har den avlidnes barn enlig 2 kap. 1 § ÄB. Om det däremot inte finns några barn ärver den avlidnes föräldrar. Om även föräldrarna är borta ska den avlidnes syskon ärva kvarlåtenskapen, detta enligt 2 kap. 2 § ÄB. Detta innebär att syskonen ska dela lika på arvet.

Sammanfattningsvis innebär detta att särkullsbarnen först har rätt till sin del. Den del som återstår tillfaller den avlidnes syskon.

Hoppas att du fick svar på din fråga

Bästa hälsningar

Mathilda Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1530)
2020-12-01 Frågor om vem som har rätt att ärva
2020-11-30 bodelning och arvsrätt vid ensambarn
2020-11-30 skatt vid bodelning?
2020-11-30 Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?

Alla besvarade frågor (86836)