Ärver syskonbarn om syskonet är avlidet?

2019-02-16 i Arvsordning
FRÅGA
En bror är avliden,han hade inga barn. Så vi syskon ärver. Men vi har tidigare en avliden bror, ärver hans barn också?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag vill börja med att beklaga sorgen för din brors bortgång.

Som jag uppfattat din fråga så har din bror avlidit och han hade inga barn. Nu ska ni syskon dela på arvet och har sedan tidigare en annan bror som är avliden, han hade dock barn.
Bestämmelser för hur arv fördelas hittar vi i Ärvdabalken (ÄB)

Hur fördelas arv?
Den avlidnes barn är de första som ärver 2 kap. 1 § ÄB. Om den avlidne inte har några barn ärver föräldrarna och om föräldrarna är avlidna så ärver den avlidnes syskon 2 kap. 2 § ÄB. Om ett syskon avlidet ärver dennes barn.

Det framkommer inte i frågan ifall du har föräldrar som är vid liv men jag utgår ifrån att de inte är det med tanke på hur du ställt frågan. Det framgår av lagtexten att om ett avlidet syskon skulle ärva om han var vid liv ska hans barn ärva istället för honom. Hans andel ska fördelas jämt mellan hans barn.

Ett räkneexempel för att tydliggöra
Om ni exempelvis var 4 barn får början och ska fördela arvet utifrån den informationen du gett sker följande.
Arvet kommer fördelas i 3 delar, då den avlidne hade 3 arvtagare. Alltså får syskonen 1/3 vardera. Dock lever inte det tredje syskonet som hade barn. Hans arv fördelas jämt mellan hans barn. Om han exempelvis hade två barn kommer de få ta den av 1/6 av det totala arvet, de delar på deras fars tredjedel.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Masis Vardanian
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1163)
2019-05-25 Vem har arvsrätt efter gift par vars bröstarvinge avlidit före ena makan? Kan hustrun testamentera allt till sin släkt?
2019-05-24 Vem ärver av min far? Halvsyskon? Adoptivbarn?Särkullbarn?
2019-05-23 Ärver man av sin moster om denne är barnlös?
2019-05-22 Vad menas med en gren vid arvsuppdelning?

Alla besvarade frågor (69297)