Ärver syskonbarn när det finns syskon i livet?

2018-09-19 i Arvsordning
FRÅGA
Min farbror gick bort 94 år gammal. Han hade inga barn. Han hade 2 bröder och 2 systrar varav hans 2 bröder avlidit och han har 2 systrar kvar. Givetvis inga föräldrar i livet. Ärver hans 2 systrar allt eller även syskonbarn till 2 avlidna bröder?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsordningen i svensk rätt regleras i 2 kap. ärvdabalken. I din farbrors fall gäller 2 kap. 2 § ärvdabalken, som stadgar vad som gäller när det inte finns några avkomlingar som kan ärva den avlidne. I första hand ärver då arvlåtarens föräldrar, men det är förstås inte möjligt i din farbrors fall eftersom de redan är avlidna. I lagtexten står det så här om sådana situationer:

Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott.

Eftersom båda föräldrarna är avlidna, så delar syskonen på hela arvet. Syskonen ärver en fjärdedel var eftersom de är fyra. De avlidna brödernas barn delar i sin tur lika på brödernas arvslotter. Hur stor andel syskonbarnen ärver beror alltså på hur många de är. Om exempelvis en av bröderna hade ett barn och den andre hade två, så ärver det ensamma barnet en fjärdedel och de andra två en åttondel var.

Kort sammanfattat ärver alltså både systrarna och de avlidna brödernas barn. Varje syskon ärver en fjärdedel och syskonbarnen delar sin avlidne fars arvslott lika mellan sig.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1117)
2019-03-19 Kan barn ärva innan en efterlevande make?
2019-03-16 Barnbarns rätt till arv
2019-03-15 Arv till helsyskon resp. halvsyskon
2019-03-11 Hur blir fördelning av arv om bröstarvinge och föräldrar saknas?

Alla besvarade frågor (66872)