FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning20/02/2019

Ärver syskon varandra?

Två vuxna syskon utan man o barn ärver de allt av varandra? Finns ej något testamente. Tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag att börja med att översiktligt gå igenom vad som gäller när det inte finns något testamente, vilket är fallet här. Därefter kommer jag att summera med ett svar på din fråga.

Legala arvsordningen

När det inte finns något testamente ska arvet fördelas utifrån den legala arvsordningen, som är den ordning som finns fastställd i 2 kap. ärvdabalken (ÄB) med olika arvsklasser. Totalt finns det tre arvsklasser med olika förtursrätt till arv. Det krävs att det helt saknas personer i den första arvsklassen för att man ska gå vidare till att låta personer i den andra arvsklassen ärva, osv. Om det finns en efterlevande make/a behöver man även beakta reglerna i 3 kap. ÄB.

De tre arvsklasserna med olika förtursrätt till arv är:

- Första arvsklassen: arvlåtarens barn (bröstarvingar). Om barnet redan avlidit, går arvsrätten vidare till eventuella barnbarn (2:1 ÄB). Finns inga barn eller barnbarn, går man vidare till den andra arvsklassen.

- Andra arvsklassen: arvlåtarens föräldrar. Om föräldrarna redan avlidit, går arvsrätten vidare till arvlåtarens syskon. Om även syskonet avlidit går arvet vidare till eventuella syskonbarn (2:2 ÄB). Finns inga föräldrar, syskon eller syskonbarn, går man vidare till den tredje arvsklassen.

- Tredje arvsklassen: arvlåtarens far- och morföräldrar. Om dessa är avlidna, går arvet vidare till deras eventuella barn (2:3 ÄB). Därefter går man inte längre, vilket betyder att om det saknas arvtagare i även den tredje arvsklassen tillfaller arvet den allmänna arvsfonden (5:1 ÄB).

Svar på din fråga

Om det inte finns något testamente tillämpas den legala arvsordningen i ärvdabalken (ÄB). Om det inte finns några barn eller barnbarn och inte heller några föräldrar vid liv, kommer syskonen att ärva varandra. Syskonet kommer tilldelas hela kvarlåtenskapen, det vill säga den ärver allt. Detta dock förutsatt att det inte heller finns någon efterlevande make/a.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,


Angelica KarlssonRådgivare