Ärver syskon när man har make och särkullbarn?

Är gift med en man som har två barn sedan tidigare. Om jag dör ärver han mig och då han dör ärver hans barn. Kan min syster göra något anspråk på min del då?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det inte finns något testamente ska arvet fördelas utifrån den legala arvsordningen, vilken är fastställd i 2 kap. ärvdabalken. Den legala arvsordningen innehåller tre arvsklasser med olika förtursrätt till arv. Det krävs att det helt saknas personer i den första arvsklassen för att man ska gå vidare till att låta personer i den andra arvsklassen ärva, osv. Om det finns en efterlevande make/maka behöver man dock även beakta reglerna i 3 kap. ärvdabalken.

Det finns en regel i 3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken som säger att makar ärver varandra i första hand. Den efterlevande maken/makan kommer att ärva det gemensamma giftorättsgodset med fri förfoganderätt. Det innebär att maken/makan fritt får förfoga över tillgångarna och spendera dessa hur hen vill, men får alltså inte på något sätt testamentera bort eller på något vis ge bort kvarlåtenskapen i gåva.

När den andra maken/makan senare avlider har syskonen till den först avlidne maken/makan rätt till s.k. efterarv. Då beräknas en andel av kvarlåtenskapen som utgör den del som maken/makan ärvt efter sin partner med fri förfoganderätt.

Din fråga

Den första arvsklassen består av barn, barnbarn osv. 2 kap. 1 § ärvdabalken. Den andra arvsklassen består av föräldrar och syskon, 2 kap. 2 § ärvdabalken. När din make dör har hans barn rätt att få sitt arv direkt, detta eftersom de är i den första arvsklassen och är särkullsbarn. Din syster, som är i den andra arvsklassen, har efterarvsrätt vilket innebär att hon har rätt till arv först när både du och din make gått bort, 3 kap. 1-2 §§ ärvdabalken.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”