Ärver sambon eller det gemensamma barnet?

2017-09-14 i Arvsordning
FRÅGA
Om ett par lever som sambo. De har ett gemensamt barn. Vem ärver vad av pengar på kvinnans konto och deras gemensam landställe. Måste mannen sälja landstället, vad gäller ? ( Deras lägenheten är hyresrätt) .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambor har ingen lagstadgad rätt att ärva varandra. För att sambor ska ha möjlighet att ärva varandra krävs det att ett testamente skrivs. Om inget testamente finns så kommer den avlidne sambons barn (oavsett om det är ett gemensamt barn eller inte) att ärva allt (2 kap 1 § ärvdabalken).

Sambors rätt till bodelning:

När en sambo avlider har den efterlevande sambon möjlighet att begära bodelning (8 § och 18 § sambolagen). I en bodelning ingår endast sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, så kallad samboegendom (se 3-7 §§ sambolagen). Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning och det ska begäras senas när bouppteckningen förrättas.

Lilla basbeloppsregeln:

Det finns en regel i sambolagen som ger efterlevande sambo rätt till en viss reglerad summa i samband med bodelning. Regeln kallas för lilla basbeloppsregeln och innebär att den efterlevande sambon vid en eventuell bodelning alltid har rätt att få minst 2 gånger prisbasbeloppet (18 § 2 stycket sambolagen). Ett prisbasbelopp motsvarar 44 800 kr år 2017. Regel kan inskränka eventuella arvingars arv.

Den aktuella situationen:

Om inget testamente finns så kommer barnet, i den aktuella situationen, att ärva både kvinnans pengar på kontot och hennes andel av landstället. Den efterlevande sambon och barnet kommer då tillsammans äga landstället enligt lagen om samäganderätt (länk).

Är det så att barnet är omyndigt när hen ärver och arvet överstiger ett prisbasbelopp (44 800kr år 2017) kommer särskild överförmyndarkontroll att ske (16 kap 11 § föräldrabalken). Särskild överförmyndarkontroll innebär bland annat att den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning ska sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Sammanfattningsvis kommer alltså barnet att ärva både pengarna och kvinnans andel i landstället. Den efterlevande sambon ärver inget, om det inte finns något testamente till dennes fördel.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1636)
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?
2021-07-20 Hur ser den svenska arvsordningen ut?
2021-07-20 Ärver änka sin svärförälder?

Alla besvarade frågor (94276)