Ärver sambo eller syskon?

2020-10-25 i Arvsordning
FRÅGA
A och B är sambo och har ett testamente, där det står att de ärver varandra.Om A:s mamma som är 99 år avlider efter sin dotter, ärver då B A:s del från mamman? A har två syskon.Eller går arvet från mamman enbart till de två syskonen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har ändrat namnen på personerna i din frågeställning till A och B för att inte publicera personnamn på hemsidan. Din fråga berör regler om arv och testamente vilket gör ärvdabalken (ÄB) till tillämplig lag.

Vem ärver enligt lag?

Om den avlidne inte har upprättat något testamente kommer kvarlåtenskapen att fördelas enligt den legala arvsordningen. Bröstarvingar, dvs barn och deras avkomlingar, är de närmsta arvingarna och de som därmed i första hand är berättigade till arv. Om en bröstarvinge är avliden träder dennes barn i sin förälders ställe (2 kap. 1 § ÄB). Finns inga bröstarvingar går arvet till den avlidnes föräldrar eller syskon (2 kap. 2 § ÄB).

Sambor har inte legal arvsrätt efter varandra. Sambor ärver därför endast om det finns ett testamente. Om A avlider och har upprättat ett testamente tillämpas alltså testamentet framför den legala arvsordningen och A:s sambo B har rätt till arv efter A när hon avlider.

Vem ärver A:s mamma om hon avlider efter A?

När A:s mamma avlider ska hennes kvarlåtenskap som utgångspunkt fördelas på hennes bröstarvingar. Om A:s mamma har tre bröstarvingar fördelas hennes arv som utgångspunkt på de tre personerna (2 kap. 1 § ÄB).

Om någon bröstarvinge är avliden träder dennes barn i sin förälders ställe och ärver dennes andel. Om A är avliden innan sin mamma kommer A:s eventuella barn att träda i A:s ställe och ärva hennes andel från mamman. Om A inte har några barn kommer A:s mammas arv istället att endast fördelas på hennes två bröstarvingar som är i livet. B kan alltså inte träda i A:s ställe, utan arvet från A:s mamma fördelas istället mellan A:s syskon.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1607)
2021-05-12 Vem ärver då min morbror avlider?
2021-05-10 Hur fördelas arvet efter min fasters död?
2021-05-07 Vad händer med arvet efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens bortgång?
2021-05-04 Har kusiner arvsrätt enligt lag?

Alla besvarade frågor (92195)