Ärver mina brorsbarn mina aktier ifall min bror har gått bort?

2020-11-10 i Arvsordning
FRÅGA
Jag är ogift och har inga barn. Jag har en bror och 3 brorsbarn. Jag äger lite aktier och undrar om brorsbarnen ärver dessa om min bror inte längre är i livet när jag går bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ärvdabalken reglerar hur din egendom ska fördelas efter din bortgång, det vill säga din kvarlåtenskap. Jag kommer därför att utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.

I din fråga framgår det inte om du har ett testamente eller om dina föräldrar lever, vilket kan påverka ditt arv. Jag kommer därför kort gå igenom detta också.

Dina brorsbarn ärver om din bror och dina föräldrar inte längre är i livet

Den så kallade andra arvsklassen ärver eftersom du är ogift och inte har några barn. I den andra arvsklassen ingår dina föräldrar, ditt syskon och ditt syskons barn. Om dina föräldrar och bror inte är vid livet ärver dina brorsbarn och de ärver lika mycket var (2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken).

Om dina föräldrar är i livet ärver de

Utöver svaret på din fråga kan det bli aktuellt att resonera kring dina föräldrars arvsrätt om de är vid livet. Eftersom om båda dina föräldrar skulle vara vid livet vid din bortgång går deras arvsrätt före dina brorsbarn (2 kap. 2 § första och andra stycket ärvdabalken).

Om enbart en av dina föräldrar är vid livet vid din bortgång och även din bror är avliden så kommer brorsbarnen få del till halva ditt arv (2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken).

Ett testamente går före arvsordningen

Fördelningen av din kvarlåtenskap kan antingen ske genom arvsordningen eller testamente. Begreppet arvsordning innebär den ordning dina släktingar har rätt till ditt arv. Genom arvsordningen sker fördelningen utifrån lagens bestämmelser vilket har redovisats ovan och testamente går före arvsordningen med undantag för en del av bröstarvingarnas arvsrätt (7 kap. 1 § ärvdabalken).

Eftersom du inte har några bröstarvingar, det vill säga barn eller barnbarn ur en första arvsklass, skulle ett eventuellt testamente gå före arvsordningen i ditt fall. Ett testamente skulle därför vara lämpligt om du inte vill att dina brorsbarn ska ärva dig eller om du vill fördela dina aktier hur du vill mellan dina brorsbarn (9 kap. 1 § ärvdabalken).

Sammanfattning

Dina brorsbarn ärver dina aktier om din bror och dina föräldrar inte finns i livet. Lever dina föräldrar vid din bortgång ärver de aktierna före dina brorsbarn. Skulle du upprätta ett testamente om vem som ärver aktierna så skulle det gå före dina brorsbarns rätt att ärva.

Om du har några fler funderingar kan du alltid höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1623)
2021-06-19 Vem ärver faster, som är ogift och inte har några barn?
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Alla besvarade frågor (93239)