Ärver min sambos barn mig?

2020-11-12 i Testamente
FRÅGA
Vad händer om min sambo avlider före mig? Vi har inbördes testamente där vi ärver varandra. Jag har inga egna barn och vill att min sambos barn ska ärva mig då jag avlider. Måste det stå i testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Hur tolkas ett testamente?

Testamente är ett förfarande som gör det möjligt att själv förfoga över sin egendom och åsidosätta den annars gällande legala arvsordningen där ens släktingar ingår. Om ett testamente inte kan verkställas enligt sin lydelse eller om det förekommer oklarheter kring tolkningen av testamentet ska det ges den tolkning som kan antas överensstämma med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB).

Det är såklart svårt att fastställa testatorns vilja när denne avlidit, men det får försöka fastställas med lika bevismedel. Om det inte går att utröna testatorns vilja blir testamentet ogiltigt i den delen. Om ingen del av testamentet kan verkställas tillämpas istället den legala arvsordningen på kvarlåtenskapen.

Kan min sambos barn ärva mig även om det inte står i testamentet?

Det finns även en hjälpregel för att fastställa testatorns vilja som stadgar att om testamentstagaren dött innan testatorn ska dennes arvingar träda i dennes ställe om även de själva varit arvsberättigade från testatorn (11 kap. 6 § ÄB). En sambos barn har inte någon legal arvsrätt efter dig och därför gäller hjälpregeln inte för sambons barn. Högsta domstolen har dock konstaterat att arvingar till testamentstagaren kan träde i dennes ställe trots att de inte är arvsberättigade efter testatorn i vissa fall, se exempelvis NJA 1991 s. 152, men där hade annan stödbevisning även avgörande betydelse.

Vad bör vi göra?

Mitt råd är att ni gör ett tillägg i testamentet alternativt upprättar ett nytt testamente där du stadgar att din vilja är att din sambos barn ärver dig för det fall din sambo avlider innan dig. Utan ett sådant tillägg finns det stor risk att de inte kommer få något arv från dig om man inte på ett klart och tydligt sätt kan utröna din vilja genom annan stödbevisning vilket är svårt att göra. För att din sambos barn ska ärva dig bör du alltså stadga det särskilt i ett testamente, annars finns det stor risk att de inte ärver något.

Tänk på att tillägg i testamente måste uppfylla samma krav som gäller vid upprättande av testamente. Det innebär att även tilläggen måste vara skriftligt upprättade och undertecknade av testatorn samt två samtidigt närvarande vittne (10 kap. 1 § och 6 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2841)
2021-05-15 Kan en maka ärva sin avlidne makes rätt enligt testamente?
2021-05-13 Vem ärver om en testator och en testamentstagare avlider samtidigt?
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång
2021-05-10 Ärver arvingarna till en avliden testamentstagare?

Alla besvarade frågor (92281)