FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning20/04/2019

Ärver min mosters halvsyskon henne?

Min moster har gått bort.Hon hade 2 helsystrar som redan har gått bort (men det finns syskonbarn), hon har dessutom en halvsyster som fortfarande lever. Frågan är om halvsystern ärver?Mostern som har gått bort har inga barn eller man.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Utgångspunkten när det gäller arv är att det är personens barn som ärver. Gäller det gemensamma barn ärver efterlevande make med försteg (2 kap. 1 § samt 3 kap. 1 § ÄB). Eftersom din moster inte har barn eller man så ska arvet gå vidare till hennes föräldrar (2 kap. 2 § ÄB)
Om föräldrarna inte lever går arvet vidare till hennes syskon. Halvsyskon har lika rätt som helsyskon till arv och din mosters halvsyskon ärver alltså också henne (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB).
Eftersom helsystrarna har gått bort, träder istället deras barn in och ärver den del deras förälder skulle haft om de var vid liv, detta kallas istadarätt. Vilket innebär att din mosters syskonbarn samt hennes halvsyster ärver henne, under förutsättning att hon inte skrivit ett testamente som säger något annat.

Svaret på din fråga är alltså att halvsystern också ärver din moster.

Jag beklagar din mosters bortgång och hoppas att mitt svar var till hjälp!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare