Ärver min mors särkullbarn av min far?

2021-03-30 i Arvsordning
FRÅGA
Hej.Om mina systrar har en annan far än jag dvs från ett otroget förhållande mellan min mor och en annan man, har de då samma arvsrätt efter min far som jag eller får de bara ärv från min mor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om vem som ärver finns i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver av vem?
Den så kallade legala arvsordningen reglerar vem som ska ärva när någon går bort. Den första arvsklassen består av arvlåtarens barn (2 kap 1 § ÄB). Det är alltså i första hand barn (bröstarvingar) som ärver av sina föräldrar. Om arvlåtaren har flera barn ska arvet delas lika mellan dessa.

Eftersom du och dina systrar har samma mor kommer ni att få dela på arvet efter henne när hon avlider (2 kap 1 § ÄB).

När din far avlider blir bedömningen dock annorlunda. Du är din fars bröstarvinge och ärver därför av honom om han avlider (2 kap 1 § ÄB). Du skriver dock att dina systrar har en annan far än du har. Dina systrar är därför inte bröstarvingar till din far och har därmed ingen legal arvsrätt efter honom.

Om din mor och far är gifta
Om din mor och far är gifta och din far skulle gå bort innan din mor, så tillfaller hela arvet henne istället (3 kap 1 § ÄB). Arvet får hon i sådant fall med fri förfoganderätt och skulle därmed ha rätt att konsumera upp det, dock inte testamentera bort det. Du får sedan rätt till efterarv från din far när din mor går bort (3 kap 2 §). Det innebär att du kommer att få en större del av arvet än dina systrar när din mor går bort, eftersom en del av hennes kvarlåtenskap är förbehållet dig på grund av arv från din far. På så sätt kan alltså inte heller dina systrar ärva från din far.

Sammantaget
Förutsatt att du är din fars enda barn är du den enda som har rätt att ärva av din far (2 kap 1 § ÄB). Dina systrar har alltså ingen rätt till arv från din far (förutsatt att det inte skulle finnas ett testamente som stipulerar att dina systrar skulle ärva efter din far).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1674)
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?
2021-09-30 Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?
2021-09-30 Hur fördelas arvet när en av bröstarvingarna har avlidit?

Alla besvarade frågor (96379)