Ärver min fru om jag har barn sedan tidigare?

Hej jag är gift vi har ett äktenskapsförord står inngå i en bodelning är huset allt annat är enskild egendom. Vi har inga gemensamma barn. men vi har båda barn sen tidigare. Vad händer om jag dör. blir min fru utan arv då.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Ett kort svar på din fråga är att ja, din fru kan bli utan arv efter dig om du skulle dö i dagsläget. Det finns dock några saker ni kan göra för att ändra detta. Jag förklarar varför det blir så här och vad ni kan göra för att din fru ska ärva efter dig om du skulle vilja det här nedan. De lagar som jag använder mig av är äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).


Din fru har inte rätt att ärva på grund av att du har barn sedan tidigare

Inom den svenska rätten så är det barnen som ärver efter sina föräldrar som huvudregel (ÄB 2 kap 1 §). Om ett gift par har gemensamma barn ärver maken/makan före de gemensamma barnen (ÄB 3 kap 1 § 1 st). Om ett gift par har barn sedan tidigare och inte gemensamma barn så kommer alltså enbart deras barn ärva och inte maken/makan. För er innebär det att om du dör så kommer din fru inte ärva något efter dig och om din fru dör så kommer du inte heller ärva något efter henne. Utan det är enbart barnen som kommer ärva.

Dock så har barnen möjlighet att avstå sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken (ÄB 3 kap 9 §). Detta innebär att om du dör så har dina barn en möjlighet säga att de vill låta din fru få ärva efter dig och istället få ut sitt arv efter det att din fru dör. Då kommer barnen ha rätt till något som kallas efterarv efter det att din fru dör. Då kommer den del som de har rätt att ärva efter dig istället tas från din frus kvarlåtenskap efter det att hon dör.


Äktenskapsförordet påverkar inte din frus möjlighet att ärva

Du skriver med att ni har ett äktenskapsförord som säger att enbart huset ska vara med i bodelningen och allt annat är enskild egendom. Detta innebär att huset är något som kallas giftorättsgods. Det som är skrivet i äktenskapsförordet gör ingen skillnad för vad din fru har för möjlighet att ärva efter det att du dör. Att allt utom huset är enskild egendom gör bara att det är en mindre summa som delas lika vid en bodelning eftersom det enbart är huset som ska ingå.


Rekommendationer

Det finns bara ett sätt för er att med säkerhet göra så att din fru skulle ärva efter dig (och du efter henne) och det är att skriva ett testamentet (ÄB 9 kap). I testamentet kan ni skriva vad ni vill att den efterlevande maken ska ärva. Exempelvis kan ni där skriva att ni vill att din fru ska få ärva en viss summa av din kvarlåtenskap. Det kan vara bra att veta att era barn alltid har rätt till sin laglott vilket innebär att det inte är möjligt att testamentera bort hela kvarlåtenskapen (ÄB 7 kap 5 §). Laglotten är alltid hälften av den arvslott som barnet har (ÄB 7 kap 1 §).

Ni skulle även kunna skriva ett nytt äktenskapsförord som säger att en del av eran enskilda egendom istället ska vara giftorättsgods (ÄktB 7 kap 3 §). Detta innebär bara att en större del av era gemensamma tillgångar skulle vara med i bodelningen och därmed delas lika mellan vid någon av erat dödsfall eller äktenskapsskillnad. Det innebär alltså inte att någon av er ska ärva efter den andre.

Slutligen så kommer din fru inte ärva något efter dig om du skulle dö i dagsläget, detsamma gäller om hon skulle dö. Det finns dock två sätt för din fru att ärva efter dig om ni skulle vilja det. Det första är om din barn skulle avstå sitt arv till efter det att du fru dör. För det andra har ni möjlighet att skriva testamente där ni kan skriva att ni vill att den efterlevande maken/makan ska ärva vid dödsfall. Om det är så att ni vill skriva ett testamente skulle jag rekommendera er att ta hjälp av en jurist för att vara säkra på att testamentet blir rätt utformat efter er vilja. Ni kan även skriva det utan hjälp av en jurist men glöm inte formkraven så som, skriftlighet, vittnen och underskrifter (SE ÄB 10 kap).

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna ställa en till! Om du har fler frågor kan du även höra av dig till vår telefonrådgivning.

Allt gott.

Karin EkströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo