Ärver min döde sons änka mig?

2021-06-16 i Arvsordning
FRÅGA
När vi dör ärver då vår döde sons änka oss?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsrätt och regler om detta finns i ärvdabalken (ÄB).

Ärver er döde sons änka er?

För att få ärva krävs att man tillhör någon av arvsklasserna (2 kap. ÄB). Det finns tre olika arvsklasser: första, andra och tredje arvsklassen. I första arvsklassen finns den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn osv. (2 kap. 1 § ÄB). I andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). I tredje arvsklassen finns slutligen den avlidnes mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och morbröder (2 kap. 3 § ÄB). En bröstarvinges partner (sambo, maka eller make) tillhör inte någon av dessa arvsklasser, varför denne inte ärver bröstarvingens föräldrar (2 kap. 4 § ÄB). Detta innebär alltså att er döde sons änka inte ärver er.

Jag hoppas att du/ni fått svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1636)
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?
2021-07-20 Hur ser den svenska arvsordningen ut?
2021-07-20 Ärver änka sin svärförälder?

Alla besvarade frågor (94160)