Ärver maken eller särkullbarnen?

2020-09-02 i Arvsordning
FRÅGA
Jag är gift. Jag har 1 barn sedan tidigare och min man 2. Vi har inga gemensamma barn.Jag har sparpengar, jag har 1 bil och 1 husvagn. Han har inga sparpengar, han har 1 bil.Vi äger inte vårt boende, vi hyr. Vem ärver vad om jag dör, resp han dör? Ska vi skriva testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga rörande äktenskap och arv är äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) tillämpliga lagar.

Vad händer när ett äktenskap upplöses?

När ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa eller dödsfall, ska det som huvudregel genomföras en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå, dvs allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB).

I bodelningen läggs makarnas giftorättsgods samman och avdrag för skulder görs. Det som återstår delas därefter lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Det den avlidna maken erhåller i bodelningen adderat med dennes eventuella enskilda egendom utgör sedermera dennes kvarlåtenskap.

Vad händer om ena maken är avliden?

Om någon av makarna är avliden utgörs den makens kvarlåtenskap, som ovan nämnt, av vad denne erhållit i bodelningen samt dennes eventuella enskilda egendom. Kvarlåtenskapen är det som sedan fördelas till arvingarna genom arv.

Bröstarvingar (barn) är enligt lag de närmsta arvingarna och de som i första hand är arvsberättigade (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom ni endast har särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv från sin förälder direkt. Det innebär att ni som makar inte kommer ärva varandra, utan ert respektive arv går till era respektive bröstarvingar.

Barnen ärver bara sin egen förälder, så om du avlider kommer ditt barn att ärva hela din kvarlåtenskap. Om din make avlider kommer hans två barn att dela på hans kvarlåtenskap.

Borde vi skriva testamente?

Om ni som makar vill ärva varandra bör ni upprätta ett testamente. Tänk dock på att bröstarvingarna alltid har rätt till minst hälften av sin förälders kvarlåtenskap på grund av laglottsskyddet. Det innebär att ni är fria att testamentera fritt över hälften av er egendom.

För att testamente ska vara giltigt måste det vara upprättat enligt vissa gällande formkrav. Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av testatorn samt bevittnat och undertecknat av två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena får inte vara någon släkting i rätt upp- eller nedstigande led och inte heller make eller någon som själv påverkas av testamentets innebörd (10 kap. 1 § ÄB samt 10 kap. 4 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1478)
2020-09-26 Vem ärver om bröstarvinge inte finns i livet?
2020-09-26 Arvsordningen
2020-09-25 vad händer med mitt arv om min pappa gifter sig med en ny?
2020-09-25 Vem ärver min bror?

Alla besvarade frågor (84373)