Ärver make pengar på bankkonto?

FRÅGA
Hej! Jag är gift och undrar om min man ärver pengar som jag har på egna bankkonton. Vi har ett gemensamt barn och 1 som är min. Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som du undrar över om din man kommer ärva dina bankkontoinnehavanden om du avlider först. Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arvsrätt i ärvdabalken (ÄB).

Bodelning efter dödsfall

Ska dina bankontoinnehavanden ingå i bodelningen?

När ett äktenskap upplöses genom dödsfall ska en bodelning förrättas (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Så länge inte dina bankkontoinnehavanden utgör enskild egendom så ska de alltså ingå i bodelningen mellan dig och din make.

Kommer din man tilldelas dina bankontoinnehavanden genom bodelning?

Vid en bodelning ska makarna som huvudregel dela lika på giftorättsgodset enligt något som kallas likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Man beräknar då vad vardera maken har i giftorättsgods, adderar makarnas giftorättsgods och dividerar det gemensamma giftorättsgodset med två. På så sätt får man fram vardera makes andel i det gemensamma giftorättsgodset.

Om du avlider först och är den av er som har mest giftorättsgods, ska ditt dödsbo utge egendom till din man så att både ditt dödsbo och din man efter bodelning har egendom som motsvarar varderas andel i det totala giftorättsgodset. Med andra ord ska den part i bodelningen som har mest giftorättsgods utge egendom till den andra parten så att de båda delar lika på det totala giftorättsgodset. Om inget annat är föreskrivet kan alltså dina bankkontoinnehavaden tilldelas din make i bodelningen om det är ditt dödsbo som har mest giftorättsgods.

Hur fördelas arvet?

Gemensamma barns och särkullbarns arvsrätt

Det är dina tillgångar efter bodelning som utgör arvet efter dig som sedan ska fördelas.

Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del av den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott och ärvs av arvlåtarens bröstarvingar.

Båda dina barn är dina bröstarvingar. Ditt barn från en tidigare relation kallas inom arvsrätten för särkullbarn. En efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Gemensamma barns arvsrätt aktualiseras alltså först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). De får då en så kallad efterarvsrätt. Särkullbarn har de dock rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullbarn kan även välja att avstå sitt arv till förmån till den efterlevande maken, och får i så fall ut sitt arv som efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 9 § ÄB). Ditt barn från ett tidigare förhållande kan alltså själv avgöra om denne vill få ut sitt arv direkt eller avstå det till förmån för din man om du skulle avlida först. Ert gemensamma barn kommer dock få ut sitt arv efter dig först då din man avlider.

Vad kommer din man ärva?

Din man kommer i så fall alltså i vart fall ärva ert gemensamma barns arvslott. Denna ärver han med fri förfoganderätt, vilket innebär att han inte under sin livstid genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över egendomen, men att han i övrigt är fri att disponera över dem som han vill. Om inget annat är föreskrivet kommer även dina bankontoinnehavanden fördelas när du avlider och i och med att din mans arvsrätt går före ert gemensamma barns arvsrätt finns en möjlighet att han ärver dina bankkontoinnehavanden.

Sammanfattning

Om inget annat är föreskrivet kommer dina bankkontoinnehavaden sannolikt i vart fall delvis tillfalla din man. Antingen genom bodelning, om det är ditt dödsbo som har mest giftorättsgods, eller genom att han ärver ert gemensamma barns arvslott där bankkontoinnehavandena eventuellt ingår.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1114)
2021-10-27 Måste jag delta vid bouppteckningsförrättningen?
2021-10-25 Får en dödsbodelägare begära en utomstående boutredningsman?
2021-10-24 Kan man överföra sitt arv till annan person?
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?

Alla besvarade frågor (96614)