Ärver jag och min bror som är halvsyskonbarn till vår avlidna moster?

2019-02-27 i Arvsordning
FRÅGA
Min mamma som är avliden har en halvsyster. Samma pappa. Min "moster" har inga barn. Maken avliden. Föräldrarna avlidna. Ärver jag och min bror som alltså är halvsyskonbarn moster?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att först gå igenom den legala arvsordningen innan jag går över till frågan om du och din bror ärver er moster.

Den legala arvsordningen

Den avlidnes arvingar har en i lag (ärvdabalken (ÄB)) fastställd arvsordning. Denna arvsordning avgör i vilken turordning arvingarna ärver en avliden persons egendom. Arvingarna delas in i tre arvsklasser. Den första arvsklassen är bröstarvingarna, som utgörs av den avlidnes barn och barnbarn (se 2 kap. 1 § ÄB). Det är bröstarvingarna som är först i arvsordningen, vilket innebär att man inte går vidare till nästa arvsklass förrän det inte finns någon bröstarvinge kvar. Den andra arvsklassen utgörs av den avlidnes föräldrar, eller - om någon av föräldrarna är död - den avlidnes syskon eller syskonbarn (se 2 kap. 2 § ÄB). Tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar, eller - om någon av mor- eller farföräldrarna är döda - deras barn (det vill säga mostrar m.fl.) (se 2 kap. 3 § ÄB). Gränsen går vid kusiner som inte har någon arvsrätt.

Din fråga

Nedan kommer jag att utgå från de uppgifter som jag har fått. Det innebär att jag inte kommer att diskutera inverkan av efterarv eller testamente.

Det framgår av din fråga att er moster inte hade några egna barn, vilket innebär att man måste gå vidare till den andra arvsklassen. Eftersom er mosters föräldrar är avlidna kommer deras barn - mosterns syskon - ärva i deras ställe.

Det framgår inte av din fråga om mostern hade några andra syskon än er mamma. Om mostern bara hade en halvsyster kommer du och din bror tilldelas hela arvet (se 2 kap. 2 § 3 stycket ÄB). Om mostern också hade helsyskon och/eller andra halvsyskon kommer du och din bror istället få en del av er morfars lott, som är din mamma och mosters gemensamma förälder. Hur stor del det rör sig om beror då på vad mostern hade för övriga syskon.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1164)
2019-05-26 Var går arvet, när det inte finns några arvingar?
2019-05-25 Vem har arvsrätt efter gift par vars bröstarvinge avlidit före ena makan? Kan hustrun testamentera allt till sin släkt?
2019-05-24 Vem ärver av min far? Halvsyskon? Adoptivbarn?Särkullbarn?
2019-05-23 Ärver man av sin moster om denne är barnlös?

Alla besvarade frågor (69309)