Ärver jag mina biologiska föräldrar efter adoption?

2020-02-19 i Adoption
FRÅGA
Min biologiska mor är avliden. Min fostermor vill adoptera mig. Kan jag bli det och fortfarande ärva av min biologiska far?Om min adoptivmor avlider och sen min adoptivbror. Får jag ärva från de då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i svensk rätt är att den som blir adopterad ska anses som adoptivföräldrarnas barn och inte som barn till sina ursprungliga föräldrar. Detta innebär att alla rättsliga band till de biologiska föräldrarna utsläcks i samband med en adoption, däribland rätten till arv, se 4 kap. 21 § föräldrabalken (FB). En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn. Om så sker blir barnet makarnas eller sambornas gemensamma barn, och rätten till arv utsläcks då inte i förhållande till den make/ sambo som är barnets biologiska, se 4 kap. 6 § och 4 kap. 21 § FB

Så för att svara på din fråga: om din styvmor är sambo eller make med din biologiska far kan din styvmor adoptera dig med följden att du anses vara din biologiska fars och din styvmors gemensamma barn, vilket innebär att du får ärva din far och din styvmor. Observera dock att detta endast gäller om din styvmor och din biologiska far lever som sambor eller makar, om så inte är fallet och din styvmor adopterar dig förlorar du alltså din arvsrätt efter din biologiska far, men du ärver din styvmor och hennes släkt (t.ex. din adoptivbror) då du rättsligt behandlas som om du vore din styvmors biologiska barn.

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (545)
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?
2020-09-21 Kan man häva adoption?
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption

Alla besvarade frågor (84417)