Ärver jag min pappas farbror?

2016-03-02 i Arvsordning
FRÅGA
Hej.Min pappas farbror gick nyligen bort. Han har inga egna barn utan endast en bror, en sambo (ej gifta) och min far som släktingar.Min far har tre barn och jag undrar om vi kommer att ärva något om det inte finns något testamente skrivet?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Till en början är det så att sambor inte ärver varandra, däremot har sambon rätt till hälften av deras samboegendom, vilket är hälften av deras gemensam bostad och bohag(regler om detta finner du i sambolagen).

Om det inte finns något testamente då en person avlider ska man följa reglerna i Ärvdabalken(den finner du här). Enligt 2 kap. 1 § ska i första hand den avlidnes barn ärva, om även barnen är avlidna träder deras barn i dess ställe(barnbarnen). Om det inte finns några barn eller barnbarn får man gå vidare till 2 kap. 2 § där det framkommer att näst i tur till arv är den avlidnes föräldrar. Om någon eller båda föräldrarna även de är avlidna ska den avlidnes syskon ärva lika. Vad jag kan utläsa ur frågan har den avlidne i detta fall en bror. Detta innebär att brodern kommer ärva den avlidnes kvarlåtenskap enligt 2 kap. 2 § ärvdabalken. Detta är under förutsättning att det är det enda syskon som den avlidne har! Har det funnits ytterligare syskon som inte längre är i livet ska arvet fördelas lika mellan de syskonen. Brodern får rätt till sin del och barnen till det avlidna syskonet/syskonen träder i dess ställe och får då tillsammans sin avlidnes förälders del av arvet.

Sammanfattningsvis innebär det att om din pappas farbror endast har en bror(och han är i livet) är det endast han som ärver hela kvarlåtenskapen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mathilda Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1571)
2021-02-28 Kan man avtala om delar av arv i förväg?
2021-02-28 Hur säkerställer jag att endast barn och barnbarn ärver?
2021-02-28 Ärver halvsyskon?
2021-02-28 Hur fördelas arvet efter min bror?

Alla besvarade frågor (89868)