Ärver jag min moster?

Hur ser arvsrätten ut i detta fall?

Min mamma är avliden. Hennes syster( min moster) är gift med sin man. De har inga barn, men mannen har en bror.

Vad händer när om min moster dör?

Antar att hennes man då ärver henne, men vad händer i nästa steg, dvs när även hennes make dör?

Ärver hans bror då allt, eller har jag någon rätt till arvet efter min moster?

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ärvdabalken reglerar hur egendom fördelas efter någon har avlidit, det vill säga kvarlåtenskapen. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.

Det framgår inte om din mosters föräldrar är vid livet, vilket kan ändra svaret på din fråga. Jag kommer därför kort redogöra för vad som gäller om så är fallet. Det framgår inte heller i din fråga om det finns något testamente men jag utgår från att det inte finns i mitt svar.

Din mosters arvingar har rätt till hennes arv

När din moster har avlidit ska hennes kvarlåtenskap fördelas enligt en arvsordning till hennes arvingar. Eftersom din moster inte har några barn ska arvet tilldelas hennes föräldrar. Om hennes föräldrar inte lever ärver hennes syskon, det vill säga din mamma. Eftersom din mamma är avliden, så träder hennes barn in i hennes ställe (2 kap. 2 § ärvdabalken).

Din mosters arvingar får inte ut arvet förrän din mosters man har avlidit

När din moster dör måste en bodelning ske innan arvet kan fördelas enligt reglerna i ärvdabalken. Om det finns enskild egendom så ingår inte detta i bodelningen (7 kap. 1 § och 9 kap. 1 § äktenskapsbalken).

En bodelning innebär att din mosters och hennes mans egendom ska läggas samman och delas i hälften efter avdragna skulder. Den ena delen ska tillfalla din mosters man och den andra delen utgör din mosters kvarlåtenskap (11 kap. 2 § och 3 § äktenskapsbalken).

Förutsatt att din moster avlider före sin man, ska hela kvarlåtenskapen först tillfalla mannen. Din rätt till din mosters arv kvarstår dock vilket innebär att din mosters man inte får testamentera bort din rätt och att du har rätt till efterarv när din mosters man dör. Detta efterarv utgör den andel kvarlåtenskap mannen fick av din moster – om ingen enskild egendom fanns utgör denna summa rimligen 50 % (3 kap. 1 § och 2 § ärvdabalken).

Hur en fördelning i din fråga kan komma att se ut

För att konkretisera din fråga utgår jag från en hypotetiska summa så som att din moster och hennes man gemensamt äger 500 000 kr. Förutsatt att ingen egendom är enskild, är 250 000 kr din mosters mans del och 250 000 kr din mosters kvarlåtenskap. Det vill säga att andelarna är 50 % var.

Om din moster går bort får hennes make hela hennes kvarlåtenskap, det vill säga att han totalt har 500 000 kr.

Om din mosters man därefter går bort och exempelvis då har 1 000 000 kr vid sin död, så har du rätt till din mosters andel på 50 %. Alltså har du rätt att få ut 500 000 kr och mannens bror har rätt att få ut 500 000 kr, förutsatt att hans föräldrar, fler syskon eller syskons barn inte finns vid livet.

Sammanfattning

Förutsatt att du inte har syskon, morföräldrar eller att din moster inte har fler syskon än din mamma, har du rätt till hela kvarlåtenskapen efter din moster.

Om din moster avlider före sin man ska dock hela din mosters kvarlåtenskap tillfalla honom. Du har dock rätt till din mosters andel när din mosters man dör.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”