Ärver jag min halvbror?

Hej!

Ärver jag/vi en halvbror?

Vår pappa (avliden) hade en utomäktenskaplig son (särkullbarn) som ärvde efter honom.

Om nu vår halvbror (min/vår pappas särkullbarn) avlider ärver jag/vi (bror och syster födda inom vår pappas äktenskap) något från särkullsonen?

Särkullsonen är gift och har i sin tur en son inom sitt äktenskap samt en utomäktenskaplig son.

Vi undrar hur ser arvsfördelningen ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja att beskriva hur den legala arvsordningen ser ut. Den legala arvsordningen tillämpas när det inte finns något testamente som föreskriver några andra arvsförhållanden än de som finns stadgade i lag. Slutligen kommer jag att besvara din fråga genom att beskriva hur arvet efter din halvbror kommer att fördelas. Regler om arv och arvsordning finns stadgade i Ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag.

Hur ser den legala arvsordningen ut?

I första hand är det den avlidnas bröstarvingar, dvs barn, som ska ärva och alla ärver lika delar (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidna inte har några barn går arvet till hens föräldrar. Om föräldrarna är avlidna delar syskonen på arvet. Halvsyskon ärver likadant som helsyskon (2 kap. 2 § ÄB).

Om varken bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskonbarn finns går arvet till den avlidnas mor- och farföräldrar. Är även dessa avlidna ärver mor- och farföräldrarnas barn, dvs den avlidnas mostrar, morbröder, fastrar och farbröder (2 kap. 3 § ÄB).

Hur fungerar det om man är gift?

Arvet fördelas först och främst till bröstarvingarna. Om den avlidna var gift och hade gemensamma barn inom äktenskapet ska den efterlevande maken ärva deras delar med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken för förfoga över arvet så som hen vill, dock inte testamentera bort det. Det gemensamma barnet/barnen får ut sitt arv efter den först avlidne föräldern först när den andra föräldern avlider. De får ett så kallat efterarv efter den först avlidna föräldern när den andra föräldern avlider (3 kap. 1 § ÄB).

Hur ser arvsfördelningen ut i vårt fall? Ärver vi min halvbror?

Din halvbrors arv kommer enligt den legala arvsordningen fördelas mellan hans båda barn. Båda barnen kommer få lika lott, dvs 50 % vardera av kvarlåtenskapen.

Särkullbarn har till skillnad från gemensamma barn rätt att få ut sin lott direkt. Din halvbrors utomäktenskapliga son kommer alltså att få ut sin del av arvet direkt. Gemensamma barn får däremot inte ut sitt arv direkt, utan den efterlevande maken (även förälder till barnet) kommer att ärva dennes del med fri förfoganderätt. Det gemensamma barnet kommer att få ut motsvarande kvotdel som efterlevande maken ärvde med fri förfoganderätt när den efterlevande maken avlider. Kvotdelen i den efterlevande makens dödsbo utgör efterarvet från den först avlidne föräldern.

Ni kommer alltså i första hand inte att ärva er halvbror, utan det går till hans maka och bröstarvingar. Ni som halvsyskon ärver först om det varken finns barn, maka eller föräldrar kvar i livet till er halvbror. Ni kan även vara berättigade till arv om det finns ett testamente som säger att ni halvsyskon ska ärva förutsatt att testamentet är giltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo