Ärver jag min farbror?

Hej Min farbror och hans fru har gått bort. de har inga barn. Deras föräldrar är borta och nu undrar jag hur deras arv fördelas och hur många led ned i släkten arvet går?

Min farbror var en av 11 syskon alla har gått bort, om jag förstått det rätt så får min avlidne far en lott och den delas av jag och mina syskon. Ett av mina syskon har också gått bort ärver då hans barn den tredjedelen eller fördelas den till mig och min syster?

Tack på för hand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur långt arvet efter din avlidne farbror kommer att fördelas och om du kommer ärva nånting. Vidare är ett av dina syskon bortgången och du undrar då om hans barn ärver den delen han skulle ärva eller om du får dela på den med din syster. Det korta svaret är att du, utifrån dina angivna omständigheter, kommer att ärva din farbror och att det är din avlidnes syskons barn som ärver hans den delen som skulle tillfallit honom. Du och din syster kommer alltså inte dela på arvet som hade tillfallit din bror. I det följande går jag lite mer i detalj igenom vad som gäller.

Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (hädanefter förkortad ÄB).

Vilka som har rätt och när de har rätt till arv efter din farbror

För att avgöra vilka som har rätt till arv efter en avliden person utgår man från en i lagen uppställd turordning kallad arvsordningen. Arvsordningen består av tre stycken så kallade arvsklasser. För att arvet ska gå vidare från den första till den andra arvsklassen (o.s.v.) krävs det att de inte finns någon i den tidigare arvsklassen som kan ta del av arvet.

Den första arvsklassen består av den avlidnes släktingar i rakt nedåtstigande led, det vill säga i första hand dennes barn (även kallade bröstarvingar), barnbarn o.s.v. (2 kap. 1 § ÄB)

Som jag förstår omständigheterna som du har beskrivit dem i din fråga hade din morbror inga barn och således inte heller några barnbarn. Det innebär att det inte finns någon i den första arvsklassen som kan ta arvet efter din morbror och därför går det vidare till den andra arvsklassen.

Den andra arvsklassen består i första hand av den avlidnes föräldrar som arvet då delas lika mellan. Om någon av föräldrarna är död kommer den avlidnes syskon träda i den avlidne förälderns ställe. Skulle även detta syskon vara avlidet kommer dennes barn ta del av arvet istället. (2 kap. 2 § ÄB)

Som du har beskrivit omständigheterna i din fråga är din farbrors föräldrar (det vill säga dina farföräldrar) inte vid liv. Det innebär således att arvet istället tillfaller dina farföräldrars barn (det vill säga din farbrors syskon). Som jag förstår din fråga har dina farföräldrar dock inga barn vid liv. Det innebär att dina farföräldrars barnbarn istället kommer ha rätt att ta del arvet (det vill säga du och dina eventuella syskon samt eventuella kusiner till dig på din fars sida).

Jag förstår även omständigheterna i din fråga som att ett av dina syskon har gått bort. Det får som jag beskrev det ovan följden att dennes barn istället kommer ta den arvslotten. Den delen fördelas alltså inte till dig och din syster.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”