Ärver jag av av min fars kvarlevande maka?

Hej!

Min far gick bort ( dog) för tre år sedan och jag fick ärva en summa pengar tillsammans med mina två halvbröder. Min far var gift med en annan kvinna än min mor sedan fyrtio år än och fastigheten de bodde i var skriven på hans fru. Nu gick även hon bort för åtta månader sedan och allt ärvdes av mina halvsyskon.

Jag själv blev aldrig kallad till någon bodelning och nu är min undran om jag inte har någon rätt till beträffande lösöre och del fastighetsförsäljningen.

Mvh


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan finner du ett svar på din inskickade fråga.

Tillämpligt lagrum

2 kap. och 3 kap. Ärvdabalken (ÄB)

Vad gäller?

Du har rätt till arv efter din fars fru när hon avlider, detta framgår av 3 kap. 2 § första stycket ÄB. Men om du fått ut hela det arv du hade rätt till eller delar av det arv du hade rätt till från din far så skall detta dras av från det eventuella arv du har rätt till efter din fars fru, vilket framgår av 3 kap. 2 § andra stycket ÄB. Så det beror alltså på hur mycket av arvet du fick ut av din far.

Din fars frus barn benämns bröstarvingar vilka ärver all hennes kvarlåtenskap, detta framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Om din far varit vid liv när din fars fru gick bort så hade du kunnat ha en efterarvsrätt på det eventuella arv din far hade ärvt av din fars fru. Men enligt informationen du angav ovan så avled din far först vilket medförde att du fick tillgång till det arv du hade rätt till i form av att du var bröstarvinge till din far.

Om din fars fru upprättat ett giltigt testamente där det framgår att du ska ha rätt till arv så hade du haft rätt till det.

Slutsats

Mot bakgrund av den informationen du har angivet i din frågeställning skulle du kunna ha rätt till ett arv efter din fars fru. Men det beror på hur mycket arv du fick av det arv du hade rätt till efter din far. Detta arv ska i sådana fall räknas bort från det eventuella arv du har rätt till efter din fars fru.

Mitt råd till dig är att kontakta en men sakkunnig jurist som skulle kunna hjälpa dig med ditt problem. Så som jag ser det så skulle du kunna ha en viss arvsrätt från din fars avlidna fru.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Önskar dig allt gott!

Med vänlig hälsning,

Joakim HassiniRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”