Ärver hel- och halvsyskon lika mycket?

Hej!

Min morbror har avlidit. Han har ingen maka och inga barn. Han har en helsyster och en halvbror (avliden). Denne halvbror har en son. Jag undrar nu om helsystern och halvbroderns son ärver lika mycket.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer i mitt svar att ange de huvuddrag i den svenska arvsrätten som kan vara av intresse för dig i detta fall. De regler jag utgår från återfinns i 2:1 och 2:2 ärvdabalken (ÄB) och du kommer åt dem genom att klicka på dem.

Om det inte finns några bröstarvingar eller föräldrar i livet ärver syskonen

Eftersom din morbror inte har några bröstarvingar (barn) och inte heller var gift, säger lagen att det är hans föräldrar som ska dela lika på arvet. Jag har ingen information om morbroderns föräldrar så jag utgår i svaret från att han inte har några föräldrar i livet.

Syskon delar på arvet som skulle tillfallit föräldrarna

Om så är fallet är det, som du är inne på, den avlidnes syskon som ska dela på arvet. Om ett syskon eller halvsyskon är avlidet, tillfaller hens arvslott istället hens barn. Halvbroderns son har alltså rätt till den arvslott som skulle ha tillfallit halvbrodern.

När arv ska fördelas utgår man från grenar. I ditt fall finns tre aktuella grenar; din morbroder, hans helsyster och deras halvbroder. I arvet efter din morbror ska arvslotterna som skulle tillfallit hans föräldrar delas lika på de grenar som utgörs av hans syskon. Eftersom den ena grenen endast utgår från en av föräldrarna (halvbroderns) kommer det att påverka fördelningen av arvet. Jag reder ut det nedan med utgångspunkt i just ditt fall.

Halvsyskon har rätt till del i arv som skulle tillfallit hens förälder

Nu ska jag alltså försöka sammanfatta detta med vad som gäller för dig, med de förutsättningar jag fått och utgått från. Varje förälder hade alltså, om de varit i livet, haft rätt till 50 % var av din morbroders arv. Eftersom de inte gör det ska den avlidnes syskon dela på arvet. Den ena föräldern var bara din morbrors och hans helsysters förälder (inte halvsyskonets) så de 50 % av arvet som skulle tillfallit den föräldern kommer att tillfalla helsystern. Den andra förälderns 50 % tillfaller både halvbrodern gren (hans son) och helsysterns. Eftersom grenarna som sagt ska dela lika så kommer de att få 50 % var av den förälderns halva.

Slutsats

Sammanfattningsvis har alltså helsystern rätt till 75 % av din morbroders arv och halvbroderns son har rätt till 25 %.

Jag hoppas att mitt svar gav sig svar på din fråga!

God jul och trevliga helger!

Maja Stolt RosellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”