Ärver halvsyskon på samma vis som helsyskon?

2020-07-15 i Arvsordning
FRÅGA
Ärver halsyskon på samma vis som helsyskon
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur fungerar den legala arvsordningen?

Den legala arvsordningen tillämpas för det fall den avlidne inte upprättat något testamente.

Enligt den legala arvsordningen delas den avlidnes släktingar in i tre parenteler. I den första parentelen finns den avlidnes bröstarvingar, dvs barn eller barnbarn. I den andra parentelen finns den avlidnes föräldrar, syskon och syskons avkomlingar. I den tredje parentelen finns den avlidnes mor- och farföräldrar. För att den släktingar i den andra parentelen ska få ärva krävs att den första parentelen är uttömd, dvs att det inte finns några bröstarvingar som kan ärva den avlidne (2 kap. 1 § ÄB).

Om det inte finns några bröstarvingar tar den avlidnes föräldrar hälften var av arvet. Är föräldrarna avlidna delar den avlidnes syskon på deras respektive delar av arvet. Halvsyskon har lika arvsrätt som helsyskon, men är bara arvsberättigade av den delen som tillfallit deras förälder. Eftersom arvet som utgångspunkt delas upp på föräldrarna även om dessa är avlidna ärver ett helsyskon via båda föräldrarna pga sina biologiska band medan ett halvsyskon endast ärver via den del som tillfallit dennes biologiska förälder (2 kap. 2 § ÄB).

Ett förtydligande exempel:

Förutsättningar

Person A avlider utan bröstarvingar och testamente. A:s totala kvarlåtenskap uppgår till 200.000 kr.

A:s föräldrar B och C är sedan tidigare avlidna. B och C har utöver barnet A även barnet D tillsammans vilket innebär att A och D är helsyskon. C har sedan tidigare barnet E som således är halvsyskon med A.

Arvsfördelning

Enligt den legala arvsordningen ska A:s kvarlåtenskap fördelas på hens föräldrar med hälften vardera. Det innebär att B och C får 100.000 kr vardera.

Eftersom B och C är avlidna går deras respektive delar av arvet vidare till deras barn, dvs A:s hel- och halvsyskon.

Eftersom förälder B bara har barnet D (utöver A) ärver D hela B:s andel av arvet på 100.000 kr.

Förälder C har två barn kvar i livet; D och E. D och E får därför dela på C:s del av arvet och får således 50.000 kr vardera.

Det innebär att D totalt får ärva 150.000 kr (100.000 + 50.000) och E får ärva 50.000 kr.

Halvsyskon har alltså arvsrätt precis som helsyskon men ärver bara sin egen biologiska förälders andel av arvet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1565)
2021-02-21 Arvsordningen
2021-02-21 Vem ärver efter vår far och kan mina bröder skriva över sina andelar på mig?
2021-02-19 ​Arvsfördelning och rättsverkan av en adoption
2021-02-08 Inga barn - vad händer med bostad om ena maken dör?

Alla besvarade frågor (89537)