Ärver halvsyskon och helsyskon samma efter en avliden bror?

2020-09-12 i Arvsordning
FRÅGA
Vi är 7 syskon en halvbror. Ärver vi samma efter en avliden bror? Vet inte om halvbrodern är adopterad!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte av din fråga huruvida er bror har några barn, eller om hans föräldrar är i livet – så kommer jag i mitt svar utgå från att det endast är ni syskon som är kvar i livet.

Huvudregeln är att den avlidnes barn – också kallade bröstarvingar – ärver först, dessa finns i den första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Finns det inga bröstarvingar, så går vi vidare till andra arvsklassen, här ärver den avlidnes föräldrar den avlidnes förmögenhet – är dessa inte i livet, ärver den avlidnes syskon den efterlämnade förmögenheten (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). När det gäller syskonen så görs det ingen skillnad på helsyskon och halvsyskon (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Finns det inga föräldrar eller syskon i livet får vi gå vidare till tredje och sista arvsklassen, här är det mor- och farföräldrar som ärver – är dessa inte i livet träder fastrar, mostrar och far- och morbröder i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).

I detta fall befinner vi oss i den andra arvsklassen. Vid er brors död skulle hans föräldrar ärva honom om han inte har några barn. Jag kommer utgå från att ingen av föräldrarna är i livet – och då kommer syskonen träda i föräldrarnas ställe. Eftersom att det inte görs någon skillnad på helsyskon och halvsyskon så kommer ni alltså alla ärva lika mycket vardera efter er bror.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1590)
2021-04-22 Har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt?
2021-04-21 Vem ärver när efterarvinge går bort före arvlåtarens efterlevande make?
2021-04-19 Ärver barn förälder som inte har vårdnaden?
2021-04-16 Hur mycket ärver mitt brorsbarn av min far?

Alla besvarade frågor (91439)