Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Vi är 4 halvsyskon som ärver vår syster föräldrar döda finns inga barn.Är vi dödsbodelägare?

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

För att besvara er fråga kommer jag utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (ÄB).

Då det inte finns några barn går arvet vidare till vad som kallas den andra arvsklassen. Denna klass innefattar arvlåtarens föräldrar. I de fall föräldrarna är avlidna kan syskon och syskonbarn träda in istället för föräldern. Här inkluderas även halvsyskon, som tar del av den gemensamma förälderns lott. Då föräldrarna är döda och inga helsyskon finns kvar ärver halvsyskonen hela arvet. (2 kap. 2 § ÄB)

Observera att arv till den andra arvsklassen kan testamenteras bort. Det betyder att eran rätt till arvet kan begränsas om er syster skrivit ett testamente som säger annat. Skulle inget testamente vara skrivet så ärver ni alla lika stor del, och är alla fyra dödsbodelägare.

Jag hoppas ni fick svar på er fråga,

Med vänlig hälsning

Lucas GardebrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo