Ärver halvsyskon lika mycket som helsyskon?

2020-04-11 i Arvsordning
FRÅGA
Min farbror har avlidit 90 år gammal. Han har inga egna barn så då ärver väl hans syskon? Han hade tre helsyskon, ingen av dem lever men de har barn alla tre. Dessutom hade han sex halvsyskon varav fem lever och den sjätte har barn.Vi har hört rykten att helsyskonen ärver 75% och halvsyskonen 25%, stämmer detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (ÄB). Om din farbror inte har några bröstarvingar, d.v.s. barn, barnbarn och barnbarnsbarn o.s.v., och det finns inget testamente så kommer hans kvarlåtenskap att i första hand tillfalla hans föräldrar (2:2 st. 1 ÄB). Om dina farföräldrar har gått bort så ärver din farbrors syskon efter honom. Har någon av dem avlidit så ärver istället deras barn, alltså din farbrors syskonbarn (2:2 st. 2 ÄB).

Hur mycket var och en av syskonen får i arv beror huvudsakligen på hur er familjekonstruktion ser ut, men det stämmer att din farbrors halvsyskon kommer att få ut mindre av arvet i jämförelse med helsyskonen. Eftersom helsyskonen som är föräldrarnas gemensamma barn så dela på båda föräldrarnas delar, medan halvsyskonen endast har rätt till dennes förälders del.

Låt oss ta ett exempel:

Din farbrors kvarlåtenskap uppgår till 900 000 kronor. Eftersom han inte har några bröstarvingar så ska pengarna gå till hans föräldrar. De får således 450 000 kronor var eftersom arvet ska fördelas lika. Dina farföräldrar är dock avlidna, i deras ställe så träder deras barn (din farbrors syskon) och ärver efter din farbror. Låt oss säga att din farfar respektive din farmor hade tre särkullbarn var, dessa är din farbrors halvsyskon.

Den delen av arvet efter din farbror som skulle gått till din farfar uppgår till 500 000 kr. Detta ska din farfars barn fördelar lika mellan sig. Hans tre särkullbarn, din farbrors halvsyskon från sin fars sida, får 75 000 kr var. Även helsyskonen, får 75 000 kr var.

Eftersom din farbror också hade tre halvsyskon från sin mors sida så blir uträkningen egentligen detsamma. Alla hennes barn får 75 000 kr var. Detta innebär att halvsyskon får 75 000 kr var men helsyskon, som är din farföräldrars gemensamma barn, får 150 000 kr totalt i arv efter din farbror. Det beror på att de delar på båda föräldrarnas delar, medan halvsyskonen endast har rätt till deras respektive förälders del.

I det sjätte halvsyskonets ställe träder dennes barn som då får 75 000 kr efter din farbror.

Sammanfattningsvis hoppas jag att detta svar klargjorde något för dig. Gällande siffrorna (75 respektive 25 %) skulle jag inte våga bekräfta att dessa stämmer, dock är det så att halvsyskonen får mindre i arv efter sitt syskon eftersom de enbart träder i en av föräldrarnas ställe.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1590)
2021-04-22 Har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt?
2021-04-21 Vem ärver när efterarvinge går bort före arvlåtarens efterlevande make?
2021-04-19 Ärver barn förälder som inte har vårdnaden?
2021-04-16 Hur mycket ärver mitt brorsbarn av min far?

Alla besvarade frågor (91413)