Ärver halvsyskon lika mycket som helsyskon?

Hej jag har en fråga

Jag har en helbror och han har inga barn och en halvbror om min helbror går bort hur är arvslotten då? Ärver jag och min halvbror lika mycket då.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på hur familjeförhållandena i familjen ser ut, vilken av helbroderns föräldrar som är gemensamma med halvbroderns m.m. Nedan har jag redogjort för det fall att det är pappan som är den gemensamma föräldern för er och er halvbror. Det blir ingen materiell skillnad om den gemensamma föräldern istället är mamman, principen är densamma.

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Hur ser arvet till syskon ut?

Om en person utan bröstarvingar (dvs barn, barnbarn osv) avlider och inte har upprättat något testamente kommer hans kvarlåtenskap att i första hand fördelas på hans föräldrar (2 kap. 2 § ÄB).

Kvarlåtenskapen fördelas till föräldrarna i två lika stora delar. Är någon av föräldrarna avliden tar dennes bröstarvingar och delar på förälderns del av arvet. Är båda föräldrarna avlidna fördelas deras respektive del av arvet på deras egna bröstarvingar, dvs till den avlidnes syskon. Det kan således vara både den avlidnes hel- eller halvsyskon. Man ärver bara via sin egen förälder vilket innebär att ett helsyskon ärver via både mamman och pappan medan ett halvsyskon endast ärver från sin förälder.

Ärver jag och min halvbror lika mycket?

Hur arvet ser ut beror på om den avlidnes föräldrar är i livet eller ej. I första hand kommer din helbrors arv att fördelas på hans föräldrar i två lika stora delar. Är exempelvis mamman i livet men pappan avliden behåller mamman sin del av arvet medan pappans del fördelas på hans bröstarvingar. Om både du och din halvbror är bröstarvingar till din pappa kommer hans del av arvet att fördelas lika mellan er.

Är båda föräldrarna avlidna blir situationen annorlunda. Om du och din halvbror är bröstarvingar till din pappa delar ni precis som ovanstående på hans del av arvet. Om även din mamma är avliden fördelas hennes del av arvet till hennes egna bröstarvingar. Eftersom ett halvsyskon endast är bröstarvinge till en av helbroderns föräldrar kommer han endast att ärva från sin förälder. Ett helsyskon ärver via båda sina föräldrar. Är båda föräldrarna avlidna kommer således en helbror att ärva mer än en halvbror eftersom han ärver via båda föräldrarna medan halvbrodern bara ärver via sin egen förälder.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en kommentar här under eller skriva en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”