FrågaFAMILJERÄTTAdoption24/02/2018

Ärver ett bortadopterat barn sitt halvsyskon?

Ärver ett bortadopterat barn sitt halvsyskon?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man adopteras upphör alla släktbanden med de biologiska föräldrarna och man förlorar således helt och hållet arvsrätten från de biologiska föräldrarna. Undantaget är om man adopteras av ens förälders make eller maka. Detta framgår av föräldrabalken 4 kap 8 §.

Av detta följer också att de rättsliga banden till den gamla släkten helt upphör. Svaret är alltså att nej, ett bortadopterat barn ärver inte sin biologiska släkt, och vice versa. Ett adopterat barn ärver istället sin nya släkt.

Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare