Ärver efterlevande make då det finns särkullbarn?

Vi är gifta men har bara särkullsbarn. Ärver vi varandra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arvsrätt står att finna i Ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap. 1 § ÄB ska kvarlåtenskapen, om arvlåtaren var gift då denne gick bort, som huvudregel tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Vad som avses med fri förfoganderätt kan du läsa mer om här. Eftersom ni båda har särkullbarn gäller dock detta endast om dessa avstår från sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken. Detta följer av 3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ÄB: Avstår inte era särkullbarn från sina arvslotter kommer ni alltså inte att ärva varandra.

Två saker kan här vara värda att nämna. För det första att ett sådant avstående från arv inte innebär att era särkullbarn "förlorar" sin arvsrätt. Istället kommer de genom s.k. efterarv att få ut sin del av arvet när den efterlevande maken avlider, se 3 kap. 9 § och 3 kap. 2 § ÄB.

För det andra är det möjligt att åsidosätta den legala arvsordningen genom att upprätta testamente. Detta kan alltså vara ett bra alternativ om ni vill vara säkra på att ärva varandra. Dock har era bröstarvingar i en sådan situation fortfarande rätt till sina laglotter, vad detta är kan du läsa mer om här.

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”