Ärver den avlidnes barn eller den avlidnes syskon?

2020-08-31 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Fler syskon har tidigare fått pengar i form av gåva av sin förälder, som är i livet. Ett av syskonen har gått bort, och det var tänkt att framgent ge ytterligare gåva till syskonen. Fråga - Ska då den avlidnes så kallade del av gåvan ges till den avlidnes barn, eller fördelas gåvan endast till de syskon som finns? Tacksam för ett juridiskt korrekt svar.Vänligen Marlene H
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

I Sverige har vi en arvsrättslig princip som kallas för Istadarätten. Principen innebär att om en arvinge avlider så träder dennes avkomlingar i den avlidnas ställe vad gäller rätten till arv (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). I ditt fall betyder det att barnen till det avlidna syskonet träder in i syskonets ställe och ska dela lika på dennes arv.

Detta gäller rätten till arv och inte nödvändigtvis förskott på arv i form av gåva. När föräldrarna är vid liv kan de själva bestämma vilka syskon som ska få ta del av gåvan. Det arvlåtaren, föräldrarna, ger en bröstarvinge, syskonen, när de varit vid liv ska avräknas som förskott på dennes arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § första stycket ÄB). När föräldrarna avlidit kommer gåvans värde att läggas till på kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av arvslotter om ena syskonet fått mer än det andra (6 kap. 5 § ÄB). Den som erhållit en större del av gåvan får därefter avräkna gåvans värde från sin arvslott så att varje gren får lika mycket. Att varje arvsgren får lika stor del av arvet bygger på Stirpalgrundsatsen.

Sammanfattningsvis är det den avlidnes avkomlingar som träder in i dennes ställe gällande rätt till arv. De syskonen eller de syskons barnen som inte får ta del av gåvan när föräldrarna är vid liv kommer att kompenseras när arv delas ut.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1525)
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

Alla besvarade frågor (86576)