Ärver den avlidnas make/barn/syskon först?

2021-04-13 i Arvsordning
FRÅGA
Min fru äger en gård tillsammans med sina syskon. Om hon avlider vem ärver då hennes del, jag och våra gemensamma barn eller hennes syskon?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som ärver din frus andel i gården vid hennes bortgång, du och era gemensamma barn eller hennes syskon. Reglerna som är relevant för att besvara din fråga finns i Ärvdabalken (ÄB).

Arvsordningen

Arvtagare är uppdelade i tre olika arvsklasser. Finns ingen arvtagare i arvsklass 1 går arvet vidare till arvsklass 2, finns ingen i arvsklass 2 går arvet vidare till arvsklass 3.

I arvsklass 1 ingår den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn och deras avkomlingar (barnbarn osv). I första hand ärver barnen och det är endast om något barn har avlidit som barnbarnen ärver. Detta följer av 2 kap. 1 § ÄB.

I arvsklass 2 ingår föräldrar och syskon till den avlidne. För att arvsklass två ska bli aktuell krävs att det inte finns några bröstarvingar. I första hand är det föräldrarna som ärver. Har någon av föräldrarna avlidit så ärver den avlidnes syskon och halvsyskon. Detta följer av 2 kap. 2 § ÄB.

I arvsklass 3 ingår mor- och farföräldrar samt deras barn (dvs. den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar). Har någon av mor- och farföräldrarna avlidit så ärver dennes barn i mor- eller farförälderns ställe. En förutsättning för att dessa släktingar ska ha rätt att ärva är att det inte finns några arvingar i den första eller andra arvsklassen. Detta följer av 2 kap. 3 § ÄB.

Efterlevande makes arvsrätt

Om den som avlider är gift kommer hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Efterlevande makes arvsrätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt, barnen får istället ärva när båda föräldrarna avlidit, enligt 3 kap. 2 § ÄB.

Vad innebär detta för dig?

När din fru avlider kommer hennes andel i gården tillfalla dig, vilket följer av reglerna om efterlevande makes arvsrätt. När du sedan avlider kommer andelen i gården tillfalla era barn.

Vänliga hälsningar,

Maja Elken
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1679)
2021-10-25 ​Vem ärver min avlidna faster enligt den legala arvsordningen?
2021-10-25 Ven ärver om båda makarna dör och det inte finns bröstarvingar?
2021-10-23 Hur fördelas arv efter avlidet syskon?
2021-10-22 Ärver efterlevande make allt vid min bortgång?

Alla besvarade frågor (96520)