Ärver bröstarvingens barn eller den avlidnas syskon om bröstarvingen inte är i livet?

2020-04-18 i Arvsordning
FRÅGA
Om jag dör före min far ärver mina barn eller min fars bror när min far går bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som kommer ärva din far ifall du inte längre är i livet vid hans död.

Arvsordningen delas upp i 3 olika arvsklasser

I den första arvsklassen befinner sig den avlidnas barn, de är så kallade bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes egendom (2 kap. 1 § ÄB). I den andra arvsklassen hittar vi den avlidnes föräldrar och, om dessa inte är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje och sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar och om dessa inte är i livet, så träder fastrar, farbröder, mostrar och morbröder in i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).

Andra och tredje arvsklassen aktualiseras endast ifall det inte finns någon arvinge i första respektive andra arvsklassen.

Om en bröstarvinge är död

Om en bröstarvinge inte längre är i livet vid den avlidnes bortgång så träder bröstarvingens barn i sin avlidna förälders ställe, s.k. istadarätt (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Dina barn befinner sig alltså i den första arvsklassen, medan din fars bror befinner sig i den andra. Eftersom att du har barn, så kommer dessa träda in i ditt ställe som arvingar – och då aktualiseras inte andra eller tredje arvsklasserna. Dina barn kommer alltså ärva din far vid hans bortgång ifall du inte längre är i livet.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1583)
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?
2021-04-06 Ärva biologisk fader
2021-03-30 Ärver min mors särkullbarn av min far?
2021-03-29 Syskonbarns rätt till arv - Den legala arvsordningen

Alla besvarade frågor (91059)