FrågaFAMILJERÄTT05/08/2016

Ärver barnet eller maken? Vad händer med huset vid en separation? Skänka pengar till minderåriga. Arv till minderåriga.

Min son ska gifta sig han har 1 barn och hans tjej har 2 barn. Huset är hans han har betalat det helt själv.

Vem ärver huset om han dör? Och om dom skiljer sig har hon någon rätt till att få del i huset.

Om barnet ärver huset m.m och hon är under 18 år kan Mamman förfoga över henner hus/pengar, kan man skaffa en förmyndare till barnet för att skydda att det sker?

Och om en Farmor spar pengar till barnet och dör kan man skydda hennes pengar så att inte föräldrarna kommer åt dom.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Svaren varierar beroende på olika omständigheter och jag ska försöka att förklara så strukturerat och utförligt som möjligt.

Vid dödsfall:
Om dins sons barn även är avkomling till hans flickvän och din bror är gift med flickvännen (det är hans fru) så ärver hon huset med fri förfoganderätt enligt ärvdabalken 3 kap 1§ https://lagen.nu/1958:637#K3. Fri förfoganderätt skiljer sig från full äganderätt endast på den punkten att hon inte får testamentera bort huset.
Om din son är gift med flickvännen men har barnet tillsammans med en annan kvinna så ärver barnet allt.
Om din son inte är gift med flickvännen så kommer hon inte att ärva någonting utan din sons barn ärver allt, eftersom sambor inte ärver varandra.

Vid en separation:
Om de är gifta kommer huset att delas lika mellan dem vid en skilsmässa, såvida din son och flickvännen inte skriver ett äktenskapsförord om att huset ska vara din sons enskilda egendom. I så fall undantas huset från likadelningen.
Om de inte är gifta utan är sambor kommer huset att delas lika mellan dem vid en separation endast om de köpt huset för att bo där tillsammans. Om din son dock köpte huset innan han träffade sin flickvän så kommer det inte att ingå i likadelningen. Det har att göra med att det endast är samboegendom som ska delas vid en separation mellan sambor och bostaden är endast samboegendom om den vid inköpstillfället köpts för gemensam användning, sambolagen 3§ https://lagen.nu/2003:376#R3. Det spelar ingen roll för en eventuell likadelning vem som har betalat för huset. Även för sambor gäller dock att de kan skriva ett sk samboavtal om att huset som köpts av din son och annars skulle vara samboegendom, ska vara hans enskilda egendom och således inte ska delas lika vid en separation, sambolagen 9§.

När omyndiga ärver egendom:
Om det skulle bli så att ett barn under 18 år ärver huset så kommer en god man att utses för att ta hand om huset fram tills att barnet är gammal nog att göra det själv, föräldrabalken 11 kap 2§ stycke 1 https://lagen.nu/1949:381#K11. Den efterlevande föräldern, här barnets mor, tillåts inte förvalta huset åt barnet eftersom hon och barnet anses ha motstridande intressen. Denna reglering finns till för att skydda omyndigas egendom.

Om man vill skänka egendom till omyndiga:
Om du vill ge en omyndig pengar och skydda dem från föräldrarnas förvaltning kan du sätta in dem på ett särskilt, låst konto under överförmyndarkontroll, förädlabalken 13 kap 8§ https://lagen.nu/1949:381#K13.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”